Jaar uitstel voor extra zand tegen smaller wordend strand Schiermonnikoog

Het Westerstrand op Schiermonnikoog.

Het besluit of Rijkswaterstaat aan de kust van Schiermonnikoog wel of geen extra zand bijpompt, wordt met een jaar uitgesteld.

De zogenaamde zandsuppletie is in sommige gevallen nodig om de veiligheid te waarborgen omdat de kustlijn, in dit geval aan de noordwestkant van het eiland, door erosie wordt aangetast.

Reden voor uitstel

De reden voor uitstel is dat er op termijn een nieuwe zandplaat aan de kust aangroeit en zo op natuurlijke wijze nieuw zand naar Schier brengt. Wanneer dit precies gebeurt is echter onzeker, maar verwacht wordt dat dit binnen een tijdsbestek van 10 jaar zal plaatsvinden.

Verschillende betrokken partijen, waaronder Rijkswaterstaat, Wetterskip Fryslân en de gemeente Schiermonnikoog, trekken daarom het komende jaar uit om extra onderzoek te doen naar ontwikkeling van de kust.

Over een jaar volgt een nieuw besluit, waardoor suppletie op zijn vroegst in 2021 zal plaatsvinden. Door dit uitstel komt de veiligheid van het eiland niet in het geding, zo benadrukt Rijkswaterstaat.

Zandsuppletie

Zandsuppletie is een techniek waarbij de kust wordt aangevuld met zand uit de zee, dat gewonnen wordt op 20 meter diepte. Met een baggerschip wordt dit zand naar de kust vervoerd, en via een stalen buis wordt het over de juiste plek verdeeld. Dit wordt gedaan op plekken waar aanhoudend erosie optreedt en waar de waterveiligheid in het geding is. Rijkswaterstaat beschermt de Waddeneilanden zo sinds de jaren 90 tegen de zee.

Op Schiermonnikoog werd het strand nog nooit eerder op een dergelijke manier verbreed, in tegenstelling tot andere Waddeneilanden. Rijkswaterstaat meet jaarlijks de hele Nederlandse kust in en maakt berekeningen om te kijken hoe snel de erosie gaat. Op basis daarvan wordt bekeken welke locaties worden opgenomen in het meerjarig zandsuppletie-programma.

Op Schier gaat het om het stuk land tussen paal 4 en 5, aan de noordwestkant van het eiland. Daar schuift het strand jaarlijks zo'n 30 meter landwaarts, waardoor het smaller wordt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Schiermonnikoog