Dijk en duinen Schiermonnikoog onveilig

FOTO SHUTTERSTOCK

De zeewering op Schiermonnikoog voldoet niet aan de veiligheidsnormen. Zowel de dijk aan de Waddenkant als de duinenrij vertonen gebreken.

Dat heeft Wetterskip Fryslân geconstateerd bij een recente inspectie voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, in het kader van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Het algemeen bestuur is hierover maandagavond ingelicht in een commissievergadering. De reparatie laat nog vijf jaar op zich wachten.

De zeewering van Schier ligt in een ring op de westkant van het eiland, rond het dorp. Het Wetterskip is de beheerder. Vooral de Waddendijk kleurt rood op de inspectiekaarten die ambtenaren Alida Galema en Elise Reincke in de commissie lieten zien. De bekleding aan de buitenkant van de 4 kilometer lange dijk is niet in orde.

Op veel plaatsen reikt de steenlaag niet hoog genoeg, waardoor het gras in de zogeheten ‘golfklapzone’ valt en kwetsbaar is voor erosie bij hoog water. ,,Eigenlijk wil je dat die golfklappen worden opgevangen door de harde bekleding’’, zegt Galema. Op sommige plaatsen is de dijk bovendien te laag of is de steenlaag instabiel, volgens de normen.

Het duintraject is vooral kwetsbaar tussen de polder en de kwelders van de Kobbeduinen. De duinenrij is er over een lengte van 1600 meter hier en daar te laag vanwege een gebrek aan zand.

Calamiteitenplan

Het Wetterskip heeft de afgekeurde delen van de zeewering meteen aangemeld voor het calamiteitenplan van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Binnenkort start de procedure die ertoe moet leiden dat de zwakke delen in 2025 en 2026 worden aangepakt. In de HWBP-programmering is nu een reparatiebudget van 57 miljoen euro geraamd. Het Wetterskip zou zelf ruim 6 miljoen euro moeten bijpassen.

De klus moet vanaf 2022 worden voorbereid, waarbij het mogelijk is om ook initiatieven van bewoners in te passen in de plannen.

35 jaar geleden zandzakken

Wethouder Johan Hagen van Schiermonnikoog is bepaald niet verrast door de bevindingen van It Wetterskip. ,,Wij wisten al lang dat dit eraan zat te komen.’’ Uit de berekeningen bleek al jaren dat het ,,net wel, net niet’’ meer kon met de zeewering.

Volgens Hagen is het vooral zo dat de rekenmodellen steeds ‘strenger’ worden gemaakt, vanwege de stijgende zeespiegel. De zeewering zelf gaat relatief langzamer achteruit, aldus de wethouder.

Voor het gevoel van veiligheid heeft de situatie helemaal geen gevolgen, aldus Hagen. De normen van It Wetterskip zijn volgens hem afdoende. Hij heeft zelf 35 jaar geleden meegemaakt dat er bij slecht weer gaten in de buitenkant van de dijk ontstonden, op de scheiding van de basaltblokken en het gras. ,,Dat was wel spannend. Er werden met zandzakken neergelegd. ’’ Maar zelfs toen kwam het water niet door de dijk.

Daarna is de steenlaag omhoog gebracht. Het verbaast Hagen niet dat dit 35 jaar later weer eens nodig is. Het herstelwerk wordt voor Schiermonnikoog ,,best een groot project’’, zegt hij. Vooral logistiek, omdat er veel materiaal moet worden aangevoerd. De uitvoering ervan is in handen van It Wetterskip. De gemeente heeft aangedrongen op goede voorlichting richting de eilanders.