Opsterland slaat flater met rioolheffing

Het gemeentehuis van Opsterland. FOTO JILMER POSTMA

Door een ambtelijke flater dreigde de gemeente Opsterland dit jaar rioolheffing te moeten innen bij de verkeerde personen en bedrijven. De gemeenteraad heeft de fout nu in allerijl hersteld.

De raad stelde in december de verordening vast voor de rioolheffing van 2021. Naar nu blijkt is dat verkeerd gegaan. Er staat in dat grondeigenaren rioolheffing moeten betalen, terwijl de belasting sinds jaar en dag bedoeld is voor de gebruikers van de grond (veelal bewoners en ondernemers). De gemeente spreekt van een vergissing. ‘Deze (ingrijpende) wijziging is nooit beoogd’, aldus B en W.

De gemeenteraad stelde dinsdagavond de herstelde verordening vast, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari. Dergelijke verordeningen worden nooit met terugwerkende kracht vastgesteld. De gemeente stelt dat de juridische risico’s desondanks verwaarloosbaar zijn, omdat er na de herziening in de praktijk niets verandert ten opzichte van eerdere jaren.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opsterland