FOTO PIXABAY

Minister Wiebes lijkt aan zet met proefboorvergunningen Nij Beets

FOTO PIXABAY

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat(EZK) lijkt straks aan zet om een nieuwe vergunning voor proefboringen nabij de Ripen in Nij Beets te verlenen, zo bleek donderdag bij de Raad van State.

Daar leek de eerdere weigering van het gemeentebestuur van Opsterland om gaswinbedrijf Vermilion een vergunning te verlenen voor een proefboorinstallatie geheel op losse schroeven komen te staan. Want volgens de Mijnbouwwet zou niet het gemeentebestuur, maar EZK-minister Wiebes eerstbevoegd zijn om over dergelijke vergunningen te beslissen, opperde rechter en staatsraad Jaap Hoekstra tijdens een rechtszaak in Den Haag.

Vermilion kwam in hoger beroep tegen de weigering van die vergunning door Opsterland. Overigens heeft de minister van Vermilion al een nieuwe aanvraag voor het aanleggen van een proefboorinstallatie bij de Ripen op de plank liggen. Maar die neemt EZK pas na de uitspraak van de Raad van State in behandeling, zegde de raadsman toe. Wienke Zwier, de raadsvrouw van Opsterland, was het pertinent niet eens met de suggestie van staatsraad Hoekstra en bestreed die met klem.

Volgens de Opsterlandse advocate zijn en blijven burgemeester en wethouders wel degelijk bevoegd om al dan niet een bouw(omgevings)vergunning voor de voorbereidende werken te verlenen. Daarbij gaat het om de aanleg van een verharde toegangsweg door het weiland, het graven van een boorkelder, de aanleg van een vloeistofdichte vloer en een hekwerk rondom de installatie. De gemeente vindt dat de minister alleen verantwoordelijk is voor het totale mijnbouwwerk, dus een werkende boorinstallatie inclusief boortoren en alles wat er om hen nodig is.

Ze pakken het weer af

Gaswinbedrijf Vermilion hoopt dat ’s lands hoogste bestuursrechtscollege expliciet en definitief de minister van EZK als hoofdbevoegd, oftewel eindverantwoordelijke voor alle vergunningen en ontheffingen rondom booristallaties aanwijst. Volgens een raadsvrouw van Vermilion is de minister eigenlijk altijd bevoegd geweest, maar is er ooit een praktijk gegroeid waarbij gemeentes voor bepaalde bouwsels apart vergunningen verleenden. ,,Vroeger ging dat bijna altijd goed, maar de laatste jaren is er meer weerstand gekomen en zelfs vergunningsweigeringen.’’

Monique Plantinga van Stichting Tsjingas vindt die opstelling van Vermilion tekenend: ,,Toen er niets aan de hand was en gemeentes gewoon vergunningen verleenden hadden de minister en Vemilion er geen enkel probleem mee. Maar nu er verzet komt en gasboren op steeds meer weerstand stuit, trekken ze alles weer naar zich toe. Eerst geven ze het weg en dan pakken ze het weer af, omdat ze dat beter uitkomt.’’

Vinger in de pap

Toch lijkt de kans groot dat de minister van de Raad van State straks een nieuwe proefboorvergunning aan Vermilion mag verlenen, omdat de wettelijke regelingen nu eenmaal in die richting wijzen. Hoewel raadsvrouw Zwier nog hoop heeft dat het niet zover komt erkende ze dat het moeilijk wordt. ,,Blijft dan nog wel de vraag over of de minister een reguliere dan wel een uitgebreide inspraakprocedure moet voeren. Als de Raad beslist dat minister Wiebes een uitgebreide vergunningsprocedure moet volgen hebben wij als gemeente nog een grote vinger in de pap. Dan moet de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgeven. En als ze die weigert, krijgt de minister het heel moeilijk om alsnog een vergunning te verlenen’’, aldus Zwier.

Overigens mogen omwonenden en Tsjingas in beide type procedures bezwaar maken, alleen de rol van de gemeente verschilt aanzienlijk. Staatsraad Hoekstra hintte daar al op het eind van de zitting. Hij benadrukte dat de Raad in deze procedure niet in zal gaan op de inhoudelijke bezwaren van omwonenden en Tsjingas tegen de proefgasboring. Dat komt dan aan bod als de minister na verlening van een nieuwe proefboorvergunning de bezwaren van omwonenden en de gemeente gaat behandelen.

Uitspraak binnen enkele weken.

Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 4,99 per maand. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct