Chris Terpstra is dagelijks met zijn hobby bezig in zijn 'shack'.

Mag dat zomaar, een eigen antennemast? Zendamateur Chris Terpstra uit Ureterp wil er graag een van 21,5 meter

Chris Terpstra is dagelijks met zijn hobby bezig in zijn 'shack'. FOTO JILMER POSTMA

Heb je als zendamateur het recht om in je achtertuin een antennemast te plaatsen? De rechter vindt van wel, maar de gemeente Opsterland wil er in Ureterp nog niet aan.

Eigenlijk iedere dag zit hij er wel minstens een uur achter. Sinds Chris Terpstra (61) uit Ureterp in 2010 z’n oude hobby van radiozendamateur oppakte, is hij weer even fanatiek als eind jaren zeventig.

Als zeventienjarige begon hij in 1977 in een kamertje bij z’n ouders in Leeuwarden. Destijds was het nog een vernieuwende hobby: via de ether contact maken met andere hobbyisten en een gesprek aanknopen. En natuurlijk QSL-kaarten verzamelen - zendamateurs versturen deze briefkaarten naar elkaar als ze eens contact hebben gelegd.

In 2010 weer begonnen

Op zijn stapel ligt nog een van z’n eerste kaarten van destijds, een uit het Deense Nykøbing. ,,Doetiids wie it wol hiel moai. Der wie noch gjin pc of ynternet. We hienen dan wol in tillefoan yn hûs, mar dêrmei koenen we ek allinnich mar koarte boadskippen trochjaan. Belje wie ommers hartstikke djoer.”

Nadat hij in 1982 was gestopt, keek hij jarenlang niet om naar de hobby. Tot hij in 2010 besloot weer te beginnen. De kinderen waren het huis uit en Terpstra, die werkzaam is als notarisklerk, had er weer genoeg tijd voor.

'It is in soarte fan Facebook foar âlderein'

Vanuit zijn woning aan de Fazant maakt hij in zijn shack (zendkamer met alle apparatuur) verbinding met collega-hobbyisten. Vanavond is Rob uit Burgwerd online, die hem bijpraat over een computerhack die hij heeft meegemaakt. Terpstra zit daar iedere avond wel even, vertelt hij. ,,Ik gean hjirhinne at we it iten op ha en de frou nei programma’s as Masterchef of De Slimste Mens sjocht. Dêr haw ik dan wer net safolle mei.”

De zendamateurs spreken vaak over hun installaties en ervaringen bij hun gezamenlijke hobby, maar vaak is het ook gewoon even keuvelen over andere dingen. Lachend: ,,It is in soarte fan Facebook foar âlderein.”

Mast van 21,5 meter

Terpstra kan met de kleine antenne die hij nu heeft niet veel verder komen dan zo’n vijftig kilometer rond Ureterp. Om contact te leggen met het buitenland heeft hij eigenlijk een grotere antenne nodig. En daar ligt zijn probleem: al sinds 2018 probeert hij tevergeefs een vergunning te krijgen voor een mast van 21,5 meter hoog. De gemeente Opsterland weigert op basis van een negatief welstandsadvies.

De Ureterper wist al bij de eerste weigering dat hij juridisch sterk stond. Zendamateurs kunnen zich beroepen op de vrijheid van meningsuiting, zoals die is vastgelegd in artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Bovendien had de gemeente in 2005 al eens een identieke zendmast van een collega op De Stûken gelegaliseerd. En dan vinden zijn eigen buren de mast ook nog eens prima, in tegenstelling tot enkele buren destijds op De Stûken.

Wachten op nieuw besluit

De bezwarencommissie gaf Terpstra op beide punten gelijk, maar toch bleef de gemeente bij de weigering. Terpstra besloot daarop naar de rechter te stappen. Ook daar werd hij in het gelijk gesteld. De gemeente moest van de bestuursrechter in Groningen uiterlijk 10 december een nieuw besluit nemen op de aanvraag.

De gemeente ging niet in hoger beroep en de uitspraak is dus onherroepelijk, maar Terpstra wacht nog steeds op het nieuwe besluit. Hij zegt dat hij inmiddels een deurwaarder naar de gemeente zou kunnen sturen. ,,Mar dat haw ik noch mar net dien. Jo wolle ek net yn it rare, dat is myn aard net.”

Terpstra zet door

De kwestie heeft hem al veel inspanning en vele duizenden euro’s gekost. Desalniettemin zet hij door. ,,It giet my echt om it prinsipe. Miskien spilet de mentaliteit hjir yn de Wâlden wol mei: no sil it wêze ek.”

Gemeentewoordvoerder Diane Versteeg laat weten dat de gemeente extern advies heeft ingewonnen en dat daarom de door de rechter gestelde termijn niet is gehaald. Ze zegt dat de gemeente na een gesprek met Terpstra een nieuw besluit zal nemen.

In de tussentijd zit Terpstra gewoon dagelijks in zijn zendkamer. Want de hobby is zo leuk. ,,It kin op eigen krêft, dat fyn ik it moaiste. Hast gjin kompjûter of wat dan ek nedich. En sels at der in ramp wêze soe dêr’t stroom of ynternet by útfalt, kin dizze kommunikaasje trochgean. Hellest de akku út de auto en kinst ferbining meitsje.”

Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct