Het is er goed wonen en winkelen, maar het ontbreekt Gorredijk aan een aantrekkelijke smoel. Er is de komende jaren een flinke smak geld beschikbaar om, samen met de inwoners, van het dorp weer iets moois te maken.

,,Oké, het weer zit ook niet mee’’, geeft Jan van der Wal (68) toe, wijzend op de grauwe, bewolkte lucht. Hij staat met Sanne Oosterwold (34), Simon Rood (72) en Jelle Hofstra (79) langs de Opsterlânske Kompanjonsfeart, aan de Kerkewal in Gorredijk. Met deze drie buurtgenoten heeft hij een plan bedacht om hun toch ietwat kleurloze dorp op te fleuren. Of – zoals ze in hun notitie ‘Impuls aan Gorredijk!’ omschrijven – onder het stof vandaan te halen.

Gordykster túntjes

De eerste stap is het aanleggen van Gordykster túntsjes, bloeiende gemeenteperken rondom de bomen langs de vaart. Bewoners van in eerste instantie de Kerkewal en de Molenwal krijgen inspraak in de keuze van de inheemse beplanting en helpen mee met het onderhoud van de tuintjes. ,,We zien verhoogde bloembakken voor ons, waarvan een aantal met een bankje, die ook iets uitsteken richting de weg’’, zegt Van der Wal. Rood: ,,Zo zijn die tuintjes ook meteen snelheidsremmers. Hier wordt altijd te hard gereden.’’

De vier Gordyksters constateren dat hun dorp dringend een aantal verbeteringen nodig heeft. Oosterwold: ,,In de winkelstraat is best veel leegstand en een aantal panden in het centrum is sterk verwaarloosd.’’ Van der Wal: ,,Daarnaast zijn de kades van de Kompanjonsfeart, de vaart die Gorredijk karakter geeft en onderdeel is van de toeristische Turfroute, toe aan groot onderhoud. Er zitten scheuren in, er missen stenen en voegen en er is een stuk straat langs de kant dat alsmaar verzakt.’’

loading

'Wat de grachten zijn voor Amsterdam of Utrecht is de vaart voor Gorredijk'

Door de walkanten op te knappen en de aanliggende straten te verfraaien met Gordykster túntjes en bloembakken aan hekken en bruggen, moet de vaart de blikvanger van het dorp worden. De plannenmakers hopen hiermee ook ondernemers te trekken die een horecazaak mét terras willen beginnen bij de sluis. Van der Wal: ,,Wat de grachten zijn voor Amsterdam of Utrecht is de vaart voor Gorredijk, alleen hier is geen bloembak of terras te bekennen. Dat vinden wij een gemiste kans.’’

Daarnaast zou er in Gorredijk meer aandacht moeten zijn voor de geschiedenis van het dorp, vinden de vier. Naast het uitzetten van thematische wandelroutes die bijvoorbeeld de rijke Joodse geschiedenis van het dorp tot leven brengen, het plaatsen van bordjes met historische informatie langs vaart en Hoofdstraat en het verlichten van karakteristieke panden, willen ze de skyline van Gorredijk in ere herstellen. Dit kan bijvoorbeeld door een houten of stalen skelet van molens op de Molenwal te plaatsen.

loading

Genoeg ideeën

Ideeën genoeg, en dat juicht wethouder Anko Postma van Opsterland meer dan toe. De betrokkenheid past precies bij wat de gemeente voor ogen heeft met de deal die de vijf gemeenten in de Zuidoosthoek, de provincie en het waterschap sloten met het rijk waardoor er de komende jaren 30 miljoen euro beschikbaar is voor ‘vitale dorpen’ en een ‘veerkrachtig landschap’. Een van de uitgangspunten van deze Regiodeal is het versterken van de regionale centra Gorredijk, Wolvega en Oosterwolde en de kleinere kernen Akkrum en Jubbega, dit door lokale initiatieven te ondersteunen.

Postma: ,,Gorredijk is een hele belangrijke kern voor de regio, het is een dorp met een groot verzorgingsgebied achter zich. Er zijn veel voorzieningen: winkels, een bibliotheek, museum Opsterlân, cultureel centrum De Skâns, de Burgemeester Harmsmaschool, met bijna vijfhonderd leerlingen, en sportcentrum Kortezwaag, waar door LDODK op het hoogste niveau wordt gekorfbald.’’

De potentie is er, stelt de wethouder vast. ,,Gorredijk ligt ook nog eens heel gunstig tussen Heerenveen en Drachten. Met aan de ene kant de snelweg A7 en aan de andere kant de Kompanjonsfeart en het beekdallandschap. Laten we ervoor zorgen dat meer mensen de afslag Gorredijk nemen. Maar daarvoor moeten we het dorp wel aantrekkelijker maken.’’ Van het geld van de Regiodeal is 1,2 miljoen euro beschikbaar voor ‘Geweldig Gorredijk’, een programma dat ‘de lokale economie moet versterken en de sociale cohesie vergroten’. Belangrijke onderwerpen zijn onder meer vernieuwing van het winkelgebied, opwaardering van de vaart en realisatie van toeristische voorzieningen langs de kades en renovatie van het sportcentrum.

loading

Elkaar vinden

Belangrijk onderdeel van de aanpak is de ‘Dorpsdialoog’, gesprekken met inwoners waaruit moet blijken waar het dorp behoefte aan heeft. ,,Dit doen we pas als we corona onder controle hebben, want we willen deze dialoog niet online voeren. Het doel is nu juist dat er ontmoeting plaatsvindt. In een dorp vinden mensen elkaar veel gemakkelijker en ook in de grote stad zoeken mensen elkaar wel op in wijkverenigingen. In Gorredijk, geen dorpje en geen grote stad, is dat moeilijker.’’

Maar áls de Gordyksters elkaar eenmaal gevonden hebben, dan ontstaat er volgens Postma ook iets heel moois. Zo was Gorredijk in 2012 de winnaar van het programma Doch it foar dyn Doarp van Omrop Fryslân, waarbij dorpen de kans kregen om zelf vijf dagen live tv te maken. En tijdens de Samenloop voor Hoop in 2019 haalde het dorp bijna 143.000 euro op voor KWF Kankerbestrijding.

Meest recente voorbeeld is De Mienskip van Gorredijk, een groep vrijwilligers die zich verenigde nadat de gemeenteraad in de zomer van 2019 de stekker trok uit het plan voor een nieuw multifunctioneel centrum met basisschool De Treffer, De Skâns en de Burgemeester Harmsma School. De groep buigt zich over de toekomst van De Skâns en sportcentrum Kortezwaag. De presentatie van hun bevindingen laat vanwege corona nog op zich wachten.

Postma ziet de Dorpsdialoog als een breder vervolg op het werk van De Mienskip van Gorredijk, dat heel specifiek over de kansen voor cultuur en sport gaat. Hij hoopt op meer initiatieven zoals die van de vier bewoners van de Kerkewal en hun Gordykster túntsjes. ,,Dit idee heeft alles in zich, het versterkt de mienskip en maakt de omgeving mooier.’’

loading

loading

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opsterland
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct