FOTO LC

De weduwe, de makelaar en de kalveren

FOTO LC

Een bejaarde vastgoedondernemer twist met een weduwe over een kalvermesterij bij Ureterp. Elfhonderd slachtkalveren waren deze zomer de dupe.

In de nazomer van 2017 koopt makelaar in ruste Jan Douwe de Vries uit Beetsterzwaag een woning met een half afgebouwde kalverstal en een perceel grond aan de Lipomwyk in Ureterp. Een maand later verkoopt hij het vastgoed naast de oude zandwinput langs de A7 voor bijna 440.000 euro aan Akkelien Aukema, een boerenweduwe uit Hidaard.

Ernstige ziekte

De twee kennen elkaar. Aukema, moeder van drie kinderen, exploiteert een massagepraktijk en de 75-jarige vastgoedman is er klant. Als er bij de weduwe een ernstige ziekte wordt geconstateerd, krijgt de toch al vriendschappelijke relatie een intenser karakter. Geleidelijk aan ontpopt De Vries zich ,,als een soort patron of mecenas’’, stelt Aukema’s advocaat Koos Veldman. ,,Er was een volstrekte afhankelijkheidsrelatie.’’

De Vries financiert Aukema’s aankoop en leent haar ook nog eens 1 miljoen euro voor het bedrijfsklaar maken van de boerderij. Bij notaris Herman Holland in Roden tekent ze een overeenkomst, waarin staat dat het krediet per 31 oktober 2018 opeisbaar is. De weduwe gaat naar de Kamer van Koophandel en in november 2017 is de oprichting van Kalverbedrijf Akkelien Aukema een feit.

Onder regie van de ex-makelaar wordt de kalverstal afgebouwd door Jaho bv, een vennootschap van kalvermester Arjen Hooijer uit Rotsterhaule. Hooijer zal later ook de dieren en het voer leveren. Als De Vries voorstelt om haar woonboerderij in Hidaard te verkopen, stemt Aukema daarmee in. De opbrengst, 425.000 euro, maar ook haar spaargelden, worden in de kalvermesterij gestoken. Aukema’s vertrouwen is groot. ,,Hy koe selfs by myn bankrekkens’’, verklaart ze.

Oorlog

Aukema verhuist met haar gezin naar de Lipomwyk en de kalvermesterij begint te draaien. ,,Mar ik die sels neat, ik haw gjin ferstân fan buorkjen. Alles waard regele troch De Vries en Hooijer.’’ Dat is niet meer. De weduwe en de makelaar zijn inmiddels in oorlog. De Vries vordert 2,3 miljoen euro en heeft beslag laten leggen op Aukema’s bezittingen. Er loopt een bodemprocedure en deze week eiste Aukema in een kort geding voor de Leeuwarder rechtbank dat de beslagen op haar boerderij worden opgeheven.

Op de zitting geeft De Vries’ advocaat, Niclas Koelemaij, toe dat de twee op vriendschappelijke voet stonden. ,,Maar mijn cliënt betwist dat hij haar geestelijk in de greep had’’, zegt de raadsman. ,,Het is hem niet bekend dat zij zich gedomineerd of geïntimideerd voelde.’’ In Koelemaij’s visie verzuurt de verstandhouding pas als De Vries zich zorgen over zijn geld gaat maken. ,,Aukema gaf niet meer thuis. Het was niet meer mogelijk om op normale wijze overleg te voeren.’’

Als Hooijer afgelopen juli de kalvermesterij wil bezoeken, blijkt de toegang te zijn geblokkeerd met auto’s. ,,Het is in deze zaak niet te doen hoe mevrouw zich manifesteert’’, klaagt Koelemaij. Volgens hem wisselt de weduwe om de haverklap van advocaat en omringt ze zich met louche zakenlieden. Hooijer zou zelfs op het bedrijf zijn bedreigd. De jurist: ,,Ze is volstrekt onwillig om ook maar iets van een oplossing te vinden.’’

Sabotage

Het kwik kruipt juist weer richting subtropische temperaturen als de deurwaarder op 18 juli in Ureterp aanklopt: er is beslag gelegd op de gebouwen en het vee. Hooijer komt niet meer voeren en in de stallen weerklinkt het klagelijk geloei steeds luider. De dieren hebben honger en dorst. ,,We koene neat dwaan’’, bezweert Aukema. ,,De stroom wie troch-snien, ik ha sels 112 noch belle.’’

Waarom die sabotage? Ze denkt dat De Vries en Hooijer hoopten op een ingrijpen van de NVWA. ,,Der wiene acht keallen dea’’, zegt Aukema. Om erger te voorkomen, sluit ze een deal met haar tegenstanders. Het slachtvee wordt verkocht en het gros van de opbrengst komt in depot bij notaris Fissering in Klazienaveen.

1,8 miljoen euro aan verlies

Aukema is ervan overtuigd dat De Vries haar bedondert: hij zou haar dubbel hebben gefactureerd. Zelf taxeert ze de kalvermesterij op een waarde van 1,6 miljoen euro, De Vries claimt 2,3 miljoen. Aukema’s advocaat: ,,In twee jaar tijd zou ze een vermogensverlies van 1,8 miljoen hebben geleden.’’ Onwaarschijnlijk, meent Veldman. Over de overeenkomst zegt hij: ,,Zij heeft die akten in goed vertrouwen ondertekend, zonder goede inzage vooraf. Notaris Holland heeft zijn zorgplicht in ernstige mate geschonden.’’

,,Dit is natuurlijk volstrekt ongeloofwaardig’’, vindt Koelemaij op zijn beurt. ,,Achteraf te zeggen: ik heb het eigenlijk niet gewild. Ik vind dit een heel erg gezocht verhaal. De berekening klopt tot op de cent. De bankafschriften liegen er niet om.’’ De pleitbezorger ziet Aukema liever als ondernemer: ,,En in zaken kan het meezitten en tegenzitten.’’

Een executieverkoop van de boerderij is op voorstel van kortgedingrechter Wanner Los uitgesteld, in afwachting van de uitkomst van de bodemprocedure. Aukema: ,,Yn elk gefal haw ik it mes no net mear op ’e kiel.’’

home
net-binnen
menu