Burgers informeel in gesprek met de raad

Het gemeentehuis van Opsterland. FOTO JILMER POSTMA

Inwoners en organisaties kunnen voortaan op een informele manier onderwerpen voorleggen aan de gemeenteraad van Opsterland. Het raadsplein ‘Wolkom yn ‘e lobby’ vindt iedere maand plaats in de hal van het gemeentehuis in Beetsterzwaag, een half uurtje voorafgaand aan de oriënterende raadsvergadering.

Belangstellenden moeten zich vooraf melden. Dit kan tot 12.00 uur op de dag van het raadsplein.

Het gaat eerst om een experiment. In buurgemeente Smallingerland bestaat het fenomeen al langer onder de naam ‘Het Plein’.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opsterland