Begroting Opsterland 'geen hoopvol verhaal'

. ANP

Opsterland is weinig optimistisch over de financiële situatie van de gemeente. De tekorten zijn de komende jaren groter dan verwacht.

,,Het is niet een heel hoopvol verhaal’’, zegt wethouder Rob Jonkman over de perspectiefbrief, de nota die een inkijkje geeft hoe de gemeente er halverwege het jaar voor staat. En: ,,Het ziet er nu wel tamelijk donker uit.’’

Opsterland sluit 2019 af met een structureel tekort van 6,3 miljoen euro. Eenmalige meevallers verlichten de pijn. De grootste opsteker - 7,4 miljoen- komt van de opbrengst van precariobelasting die vorig jaar beschikbaar kwam.

Het nadelige resultaat wordt voor een groot deel veroorzaakt doordat de uitgaven op jeugdzorg en wmo hoger zijn dan begroot. Ook de verwachte bezuinigingen vallen tegen. De besparing op huishoudelijke hulp moet worden bijgesteld van 600.000 naar 390.000 en op jeugdzorg wordt 800.000 van de bezuinigingsopdracht niet gehaald.

Daarnaast maakt Opsterland zich zorgen over de financiële gevolgen van de corona-crisis. Een nieuwe, stevige bezuinigingsronde is onontkoombaar om de begroting sluitend te krijgen, aldus Jonkman. Hoe groot die opgave precies is, is nog niet duidelijk.