Aanleg drijvend zonnepark in zandput Nij Beets start binnenkort

Zonnepanelen. Foto: Pixabay

Op de zandwinplas bij Nij Beets start binnenkort de aanleg van een drijvend zonnepark. Vorige week is hiervoor een vergunning verleend.

GroenLeven en Van der Wiel B.V. starten met de bouw na een traject waarin samen met de gemeente Opsterland, energiecoöperatie Krigel en Plaatselijk Belang Nij Beets is nagedacht over de omgevingsparticipatie en de ecologische aspecten.

Van der Wiel stelt de zandwinplas ter beschikking voor duurzame energie. Het zonnepark moet aan de westzijde van de zandwinplas komen, omdat de zandwinactiviteiten aan de oostkant nog steeds bezig zijn. De recreatieve functie van de oever rondom de westzijde van de zandwinplas blijft intact, zo meldt GroenLeven. Bovendien moet er in de plas zelf zal meer ruimte komen voor voorzieningen voor recreatie en ook zal de leefbaarheid verbeterd worden.

Van de huidige 40 hectare water zal ongeveer 9 hectare bedekt worden met zonnepanelen. Het zonnepark gaat bestaan uit 33.000 zonnepanelen. De zonnepanelen hebben een vermogen van 13,6 megawatt. Dit staat gelijk aan groene stroom voor zo’n 4.000 huishoudens.

Participatie middels gebiedsfonds

Alle betrokken partijen hebben met elkaar gezocht naar de beste participatieoplossing voor Nij Beets. De keuze is gevallen op een gebiedsfonds. Vanuit het zonne-energieproject wordt er een financiële bijdrage gestort in dit fonds ten behoeve van sociaal maatschappelijke doeleinden of samenlevingsactiviteiten in de omgeving van Nij Beets.

De voorbereidingen voor de aanleg zijn inmiddels gestart. Naar verwachting zal het drijvende zonnepark eind juli gereed zijn.