Wethouder Verhagen van Ooststellingwerf las eigen voorstel niet goed

Het gemeentehuis van Ooststellingwerf in Oosterwolde. FOTO ARCHIEF LC/NIELS WESTRA

Het was woensdagavond even een pijnlijk moment in de raadsvergadering voor wethouder Esther Verhagen. Het college kwam met een voorstel om als pilot een gebiedsteammedewerker voor een halve dag in de week, gedurende een jaar in vier basisscholen aan te stellen. Die moet leerlingen, ouders en leerkrachten ondersteunen.

In andere gemeenten zijn vergelijkbare pilots gestart, bijvoorbeeld Weststellingwerf en Heerenveen. De raad wilde daarom dat de wethouder iets doet met die ervaringen. De wethouder bleek niets te weten van een pilot in Weststellingwerf, terwijl dat toch echt in haar eigen voorstel stond. ,,Bij de voorbereiding overheen gelezen’’, zo stelde ze na een vinnige vraag van Marcel Moes van Stellingwerf PLUS. Ze gaat alsnog bij de buren informeren.

Het voorstel om voor de pilot Є 33.600 beschikbaar te stellen uit het ambitiefonds werd door de raad daarna wel aangenomen. De pilotscholen (een verdeling over christelijk en openbaar) worden gekozen in overleg met de schoolbesturen.