Waar zijn alle rolstoelen en scootmobielen van Ooststellingwerf? De gemeente weet het niet meer precies. Acht zorginstellingen mogen nu de hulpmiddelen houden die daar nog staan.

Hoelang het geleden is? Op het gemeentehuis in Ooststellingwerf is het niet bekend. Vast staat dat de gemeente vóór 2014 tientallen rolstoelen, scootmobielen en andere hulpmiddelen heeft gekocht en gestald voor algemeen gebruik bij elf zorginstellingen. Vooral in Sinnehiem in Haulerwijk en Rikkingahof in Oosterwolde stonden er veel.

De gemeente is geleidelijk het zicht op de hulpmiddelen kwijtgeraakt. Er werd weleens een vervangen zonder dat dat werd genoteerd, ze stonden vaak verspreid over de instelling en niet overal was er een medewerker specifiek voor verantwoordelijk. En daar komt nog bij dat het onderhoud - de gemeente betaalde daarvoor vaste bedragen - inmiddels twee keer is overgegaan naar een ander bedrijf. Na een aanbesteding ging het eerst van HartingBank naar HMC. Na het faillissement van HMC in april vorig jaar nam MediPoint het over.

Een dag weg met familie

Ooststellingwerf zette deze zogenoemde voorzieningenpools mede op om te voorkomen dat deze ouderen allemaal een eigen hulpmiddel gingen aanvragen. ,,Wat ik ervan weet, is dat het destijds is opgestart voor mensen die niet 24/7 afhankelijk zijn van een hulpmiddel maar wel af en toe een konden gebruiken”, zegt Mariet Nijstad van de gemeente. Ze noemt als voorbeeld bewoners van verzorgingshuizen die eens een dag weg willen met familie. ,,Thuis kunnen ze zich vaak nog wel redden, maar op zo’n dag kan bijvoorbeeld een rolstoel wel handig zijn.”

Niet iedere gemeente koos voor zo’n pool, weet Nijstad. Zo deden buurgemeenten Heerenveen en Weststellingwerf het wel, maar in mindere mate, en werd er in Opsterland geheel niet aan gedaan.

Inmiddels is de gemeente niet meer verantwoordelijk voor de hulpmiddelen voor de bewoners van acht van de elf instellingen: De Friesland is dat nu. Daar komt bij dat de noodzaak voor zulke pools inmiddels veel minder is. Bewoners zijn meer zorgbehoevend dan voorheen en krijgen vaak al individueel hulpmiddelen.

De gemeente heeft nog proberen te achterhalen wat precies waar staat. Dat bleek nauwelijks mogelijk, mede omdat ambtenaren vanwege corona vaak niet naar binnen mochten. Een vraag aan de instellingen zelf zorgde niet voor duidelijkheid.

Achterstallig onderhoud

Een extra probleem is dat er veel achterstallig onderhoud is. Dat zou zijn ontstaan in de HMC-periode: het bedrijf zou zich niet hebben gehouden aan de onderhoudsverplichtingen, waarvoor de gemeente wel betaalde. Ooststellingwerf heeft inmiddels, overigens net als veel andere gemeenten, een claim ingediend bij curator Carl Hamm. Hoe hoog die claim is en wat er allemaal nog meer onder valt, wil de gemeente niet zeggen.

Om nu in een keer van alles af te zijn, wil de gemeente alle hulpmiddelen schenken aan de acht zorginstellingen. Volgens de (onvolledige) administratie moeten daar nog 56 stuks staan. De hulpmiddelen krijgen dan eerst nog wel een onderhoudsbeurt, op kosten van Ooststellingwerf, zodat ze weer wat jaren mee kunnen. Het gaat naast Sinnehiem en Rikkingahof om OlmenEs, Stellinghaven en Riemsoord in Appelscha, plus Talant-locaties De Wolden in Oldeberkoop en Grietmanslaan en De Haer in Oosterwolde. De zorginstellingen kunnen er ook voor kiezen om alles in te leveren.

Op drie resterende locaties blijft de pool wel in stand, omdat de gemeente daar verantwoordelijk blijft voor de hulpmiddelen voor bewoners. Het gaat om de Herbergier in Oldeberkoop, Laagduurswoude in Makkinga en Veenbaas in Haulerwijk. Ooststellingwerf wil daar de komende tijd alsnog langsgaan.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Ooststellingwerf
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct