Ook zonnepanelen op het erf moeten mogelijk worden in Ooststellingwerf

Het wordt onder voorwaarden in Ooststellingwerf mogelijk ook op een erf of in de tuin zonnepanelen te plaatsen. De gemeenteraad ging daar dinsdagavond mee akkoord. Nu is dat niet mogelijk.

Zonnepanelen mogen in principe alleen op een dak geplaatst worden. Dit zorgt voor problemen bij woningen waarop dit niet mogelijk is, door bijvoorbeeld een constructie of een ongunstige ligging ten opzichte van de zon. Voor mensen die dit ondervinden kan het plaatsen van zonnepanelen op het erf een uitkomst bieden.

Omdat het plaatsen van panelen niet vergunningsvrij is, dienen de zonnepanelen volgens het college van b. en w. te voldoen aan een aantal eisen. Maar juist over die eisen en de hoeveelheid daarvan ontstond in de gemeenteraad discussie. Vooral een maximale hoogte van 75 centimeter en de eis tot beplanting op diezelfde hoogte zorgden voor opgetrokken wenkbrauwen.

Indien zonnepanelen zichtbaar zijn vanaf de openbare weg of aansluiten bij het open landschap, dan is het bijvoorbeeld een voorwaarde dat deze panelen ten alle tijden op een landschappelijke wijze worden ingepast, zodat de buren er geen last van hebben. Uiteindelijk stemde de meerderheid van de gemeenteraad in met een maximale hoogte tot 1,5 meter hoogte.