Nieuwe bom onder Biosintrum duikt op

FOTO GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF

Er dreigt een nog groter financieel debacle voor het Biosintrum in Oosterwolde, doordat de kans bestaat dat alsnog niet wordt voldaan aan de subsidievoorwaarden van de provincie.

Dit bleek tijdens een raadscommissievergadering dinsdagavond. Terugvorderen van de subsidie zou vermoedelijk het definitieve einde betekenen van het kloppend hart van de duurzame ambities van Ooststellingwerf.

Tot verbijstering van de raadsleden meldde wethouder Fimke Hijlkema dat een provinciale subsidievoorwaarde is, dat het Biosintrum een ‘BREAAM Outstanding’-certificering moet hebben. Dit is de hoogst haalbare ranking in duurzaamheid qua constructie en gebruik van een gebouw. En aan die voorwaarden voldoet het Biosintrum nog steeds niet.

Lees ook LC+ | Wat is er aan de hand met het Biosintrum in Oosterwolde?

Volgens de wethouder kost het wegwerken van de niet nader genoemde tekortkomingen 34.000 euro. Voor BREAAM is er een deadline: het moet uiterlijk een jaar na de opening geregeld zijn. Dat betekent dat de wethouder tot 7 juni de tijd heeft om alsnog aan de voorwaarden voor de certificering te voldoen.

Loopt het Biosintrum die certificering mis, dan zou de provincie de al betaalde 1 miljoen euro subsidie terug kunnen vorderen. En dan is de nachtmerrie compleet voor het centrum, dat nu al wankelt door alle financiële tegenvallers bij de investering en de exploitatieproblemen. Niemand van de aanwezige raadsleden had ooit eerder vernomen dat er een koppeling bestond tussen de certificering en de 1 miljoen euro van de provincie.

Nadat eerder burgemeester Harry Oosterman een motie van wantrouwen overleefde vanwege het achterhouden van informatie over de tekorten bij het Biosintrum, moet het college nu opnieuw op verzoek van onafhankelijk raadslid Simon ter Heide uitleggen of en wanneer de raad deze koppeling gemeld is.

home
net-binnen
menu