Milieufederatie in geweer tegen groot zonnepark in beekdal Oosterwolde

FOTO ARCHIEF

Een beoogd zonnepark van 45 hectare bij Oosterwolde tast het open landschap te veel aan, vindt de Friese Milieufederatie

Ooststellingwerf wil de 130.000 zonnepanelen van het bedrijf GroenLeven toestaan, omdat het zonnepark landschappelijk goed zou zijn ingepast. De Milieufederatie noemt de omgevingsvergunning echter ,,gelegenheidsplanologie’’.

Volgens de stichting schrijft het provinciale beleid voor dat de plek wordt afgewogen tegen alternatieven. Dit is niet gebeurd, aldus een beroepsschrift dat naar de rechtbank is gestuurd. Het toeval van een pachtovereenkomst tussen de boerenmaatschap De Boer en GroenLeven bepaalde de plaatskeuze.

Toevoeging van bos of bebouwing is taboe, aldus de Milieufederatie

Het zonnepark is gepland op weilanden in de Appelschasche Maden, in het dal van het Klein Diep. Het beekdal is bij de ruilverkaveling in de jaren tachtig van de vorige eeuw al van zijn oude luister beroofd, maar dat betekent niet dat alles er zomaar kan.

Het provinciaal beleid schrijft behoud en herstel van de landschappelijke kwaliteit van het dal van het Klein Diep voor. Het gekanaliseerde beekje is te zien als de bovenloop van de Tsjonger. Toevoeging van bos of bebouwing is taboe, aldus de Milieufederatie met een beroep op de provinciale nota Grutsk op ‘e Romte.

GroenLeven denkt met het zonnepark jaarlijks zo’n 45 miljoen kilowattuur elektriciteit op te wekken. Dat is ongeveer evenveel als de stroomproductie van drie (van de 89) turbines van het toekomstige Windpark Fryslân in het IJsselmeer.