Haulerwijk wil vanaf 2022 de sporthal exploiteren

FOTO LOURENS LOOIJENGA

Het dorp Haulerwijk wil over een jaar via een stichting de exploitatie overnemen van sporthal De Bongerd. De gemeenteraad staat daar in beginsel positief tegenover, maar het is nog niet duidelijk of het wel financieel haalbaar is. Dat bleek tijdens een presentatie van de plannen dinsdagavond.

De gemeente heeft de overeenkomst met de huidige beheerder Laco opgezegd. En dat bedrijf was daar volgens wethouder Fimke Hijlkema niet blij mee. Ze gaat binnenkort met Laco in gesprek over de andere activiteiten in de gemeente. Al in 2019 wist Laco dat er mogelijk een initiatief zou komen uit het dorp, zo meldde Hijlkema. En dat initiatief is er dus nu met steun van het Sportplatform, de Jongeren Organisatie Haulerwijk, het Haulerwijkster Activiteiten Platform, Plaatselijk Belang, de Ondernemersvereniging en Dorpshuis de Enter.

Ronald de vries, voorzitter van het bestuur van sv Haulerwijk, meldde dat het beheer van de sporthal terug moet naar het dorp. ,,We willen niet de indruk wekken dat de huidige beheerder het goed doet, die heeft echter een commercieel belang. We willen het dichter bij de sportverenigingen en het dorp brengen. Kortere lijnen.’’

Sociale functie

Toch klonk ook wel kritiek door in zijn verhaal. De kantine had na de eeuwwisseling een sociale functie ,,Er kwam veel jeugd over de vloer tijdens sportwedstrijden.’’ Maar Laco geeft in de kantine fitness en daardoor ging die sociale functie voor het dorp verloren. En gelet op de 25.000 euro aan inkomsten van de 80 leden per jaar, was dat commercieel best een slimme zet. Het zijn met afstand de belangrijkste inkomsten van de sporthal. Die inkomsten willen de initiatiefnemers dan ook veilig stellen. Maar de fitness-activiteiten moeten dan wel verhuizen naar een nieuw te bouwen gebouw achter de sporthal.

Hoe dat gefinancierd wordt en hoe duur dat is werd uit de presentatie niet duidelijk. Wel werd er iets gezegd over de mogelijkheid om fondsen te werven. Gijsbert Hilhorst van het zwembadbestuur wil dat nog verder onderzoeken. In de conceptbegroting voor 2022 staan nu zowel de opbrengsten van de kantine als de fitnesslessen opgenomen.

Kosten

De exploitatie van de hal is 150.250 euro per jaar. De gemeente betaalt daar 95.000 van. Een fors deel van de kosten (70.000) gaat op aan personeel, dat vooral voor de fitnesslessen nodig is. Dat laten doen door vrijwilligers lijkt gelet op de noodzakelijke deskundigheid geen reële optie. Dat personeel moet bovendien ook contractueel van Laco worden overgenomen. Gaat het financieel daarna mis, dan is er voor dat personeel geen gemeentelijk vangnet.

De gemeente blijft in de plannen eigenaar van de sporthal en staat voor hetzelfde onderhoud garant als nu. De rest - zoals schoonmaken - komt op het bordje van de stichting. Duidelijk is dat het plan nog wel verder moet worden uitgewerkt. Het wachten is nu op een collegevoorstel aan de raad waaruit zal moeten blijken of het dorp de verwachtingen kan waarmaken. Maar de initiatiefnemers wijzen er op dat door de eigen exploitatie van zwembad en skeelerbaan het dorp al heeft aangetoond wat er in Haulerwijk mogelijk is.

Samenwerking dorpshuis

De initiatiefnemers zoeken ook samenwerking met dorpshuis De Enter. Dat had Laco ook al geprobeerd, maar dat is volgens De Vries toen stukgelopen op de verschillende belangen. Het Dorpshuis wil niet alleen een goede exploitatie, maar ook behoud van de eigen identiteit. De Vries is ervan overtuigd dat die samenwerking er wel komt. ,,Als mensen elkaar willen versterken, gaan we iets moois creëren. Daar hebben we vertrouwen in. Gesprekken met De Enter zijn wel gaande, maar dat is nog niet concreet. Ze staan wel er wel voor open om samenwerking verder te onderzoeken.’’

Datzelfde geldt voor de rol van de sportverenigingen. Die zouden ook best wel meer willen doen in de hal, zoals weer een kerstvoetbaltoernooi. En andere dorpen kunnen ook in de toekomst gewoon uren huren, de sporthal is nu maar voor 50 procent bezet.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Ooststellingwerf