Forse verhoging subsidie voor Voedselbank Ooststellingwerf

Het gemeentehuis van Ooststellingwerf in Oosterwolde. FOTO ARCHIEF LC/NIELS WESTRA

Het college van de gemeente Ooststellingwerf geeft de Voedselbank in Ooststellingwerf een extra vaste bijdrage van 9000 euro. Hiermee wordt voorkomen dat de stichting in geldproblemen komt. Deze subsidie komt bovenop de reguliere 5000 euro die de Voedselbank jaarlijks krijgt van de gemeente.

De Voedselbank kampt al een tijd met teruglopende inkomsten. De stichting wordt volledig gerund door vrijwilligers en is afhankelijk van donaties en giften van derden. Deze lopen de laatste tijd terug, terwijl de kosten voor inkoop van voedsel juist omhoog zijn gegaan. Hierdoor ontstaat er een tekort aan inkomsten voor de stichting.

In tegenstelling tot veel andere voedselbanken in Nederland hebben de vrijwilligers van de Voedselbank in Oosterwolde ervoor gekozen om de werkzaamheden ook tijdens deze coronatijd voort te zetten.