Extra mankracht door raad vooralsnog geblokkeerd

Het gemeentehuis van Ooststellingwerf in Oosterwolde. FOTO ARCHIEF LC/NIELS WESTRA

De gemeenteraad van Ooststellingwerf heeft woensdagavond het aantrekken van een extra casemanager en een gedragspsycholoog bij het sociaal domein geblokkeerd.

Even leek het er op dat een voorstel van het college in Ooststellingwerf zou sneuvelen door de coronacrisis. De PvdA legde op tafel of dit voorstel niet vanwege alle financiële onzekerheid moest worden uitgesteld. Wethouder Marcel Bos zag geen reden om te wachten tot de gevolgen van de coronacrisis financieel in beeld zijn. Hij suggereerde dat juist de behoefte aan een goede begeleiding naar werk door de crisis eerder groter dan kleiner wordt. ,,Ik schrik van dit motief om het voorstel om die reden van de agenda te halen.’’ Dat gebeurde dan ook niet.

Maar zijn voorstel sneuvelde alsnog met 11 tegen 9 stemmen door de voorgestelde wijze van financieren uit het ambitiefonds. (Ooststellingwerfs Belang, PvdA, Wij Lokaal, Stellingwerf PLUS, D66 en ChristenUnie stemden tegen.) Het college wilde het geld voor een extra casemanager (€ 150.000) halen uit het ambitiefonds voor de periode van 3 jaar (36 maanden). Dat gold ook voort de € 75.000 voor de gedragspsycholoog voor een pilotperiode van 18 maanden. Het ging in het debat dus niet over de nut of noodzaak van de extra mensen.

Met het aanstellen van een extra casemanager en een gedragspsycholoog werd beoogd om met name de doelgroep met psychische aandoeningen efficiënter en sneller te kunnen bemiddelen richting werk, dagbesteding of scholing. ,,Inzet is dat deze doelgroep uiteindelijk (betaald) werk gaat verrichten, arbeid kunnen blijven verrichten of maatschappelijk gaat participeren.’’ Gezien de problematiek van het huidige klantenbestand werkzoekenden en de ambitie dat iedereen meedoet in Ooststellingwerf, is volgens het college een extra inspanning hard nodig. Maar dan zal dus eerst een andere financiering gevonden moeten worden.