CDA wil 'taskforce' voor Appelscha

FOTO GOOGLE STREETVIEW

De CDA-fractie in Ooststellingwerf wil voor het ondersteunen van economische ontwikkelingen in het dorp Appelsscha een ‘taskforce’ oprichten. Het idee is om als gemeente de krachten te bundelen met ondernemers uit het dorp, maar ook daarbuiten.

Het CDA denkt dat een succesvolle economische ontwikkeling een grotere kans maakt wanneer diverse partijen gaan samenwerken. De fractie denkt aan visieontwikkeling, innovatieve ondernemingsconcepten, horeca, investeringspotentieel en anderszins relevante deskundigheid.

De taskforce sluit in het voorstel van het CDA aan bij het voortzetten van de promotie en marketing van Appelscha Regio 3.0. B. en W. stellen de raad deze maand voor de subsidieperiode voor de Coöperatie Appelscha regio 3.0 te verlengen tot eind volgend jaar.

Het CDA zal dat voortel zeker steunen, omdat er volgens die fractie sprake is van een sterke toestroom van toeristen door de inspanningen van de Coöperatie Appelscha Regio 3.0. Er door de gemeente al veel geld geïnvesteerd in recreatie en toerisme in Appelscha en de promotie ervan. Maar het CDA vindt dat dit onvoldoende leidt tot nieuwe economische initiatieven en dus groei van de economie en werkgelegenheid.

Groei van werkgelegenheid zal deels moeten ontstaan vanuit nieuwe initiatieven, naast groei van bestaande activiteiten. De taskforce moet burgers en ondernemers helpen om initiatieven te starten.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Ooststellingwerf