Biosintrum in Oosterwolde boekt bescheiden meevaller over 2019

FOTO GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF

Het Biosintrum in Oosterwolde heeft het eerste boekjaar afgesloten met een bescheiden positief resultaat. Dat maakte het bestuur donderdagavond bekend tijdens een informatiebijeenkomst met raadsleden. Daar werden de jaarcijfers gepresenteerd.

Over 2019 gaat het om een bedrag van ruim 32.000 euro. Een groot deel van het bedrag is door het bestuur gestopt in twee reserveringen: eentje voor het opvangen van de gevolgen van de corona-crisis en het andere voor onderwijsactiviteiten. Die zijn dit jaar extra nodig, omdat het centrum pas in september open is gegaan. Scholen hadden echter wel voor het hele jaar betaald.

Uiteindelijk bleef zo een bedrag van 3000 euro over. ,,Er zijn maanden geweest dat ik dacht dat we het niet zouden halen”, zegt voorzitter Liesbeth Vos. Tegenover de bestemmingsreserve van ruim 32.000 euro staan op de balans bijna 82.000 euro aan kortlopende schulden. Het bescheiden positieve resultaat komt voort uit zo’n 300 ‘ontmoetingen’ in 2019, met een totaalomzet van ruim 171.00 euro.

Gevolgen corona-crisis

In een projectplan wordt uitgegaan van 10.000 bezoekers in het congrescentrum per coronavrij-jaar. Door de corona-crisis zijn er dit jaar tot dusver minder bezoekers geweest dan verwacht. Omdat abonnementen doorliepen, valt die schade nog wel mee. Maar er was bijvoorbeeld minder omzet in de horeca.

Inmiddels trekt volgens Vos het aantal boekingen weer aan, tot al in februari 2021. Vanaf woensdag gelden ook minder beperkingen voor het aantal aanwezigen. In de grote zaal kunnen dan weer 100 mensen, nu is dat nog 30. Na de zomer gaan de scholen weer helemaal open en zullen er dus ook weer meer studenten naar het Biosintrum komen, zo verwacht de voorzitter.

‘Verkoop uitstellen’

De gemeenteraad zal dinsdag een keuze moeten maken hoe het verder moet. Er zijn diverse scenario’s. Maar de voorgenomen verkoop van het gebouw krijgt geen steun van het bestuur. Liesbeth Vos wil met de gemeente de afspraak maken om dat zeker vijf jaar uit te stellen. ,,Dat is een goede periode om neer te zetten hoe het allemaal moet worden en om de bekendheid te vergroten.”

Om uit de kosten te komen, zal er die periode wel een exploitatiebijdrage van de gemeente nodig zijn. Hoeveel is nu nog onduidelijk. Ze vond wel dat de raadsleden tijdens de presentatie constructief meedachten. ,,Men wil er uitkomen.”

De raad kan ook niet veel anders dan vooral vooruit kijken. Allen financiële tegenvallers rond de bouw ten spijt. Maar het pand in eigendom houden heeft dus wel gevolgen in een tijd waarin de gemeente krap bij kas zit. Omdat de gemeente formeel eigenaar is van het gebouw, zijn de eigenaarslasten voor rekening van de gemeente (11.000 euro per jaar). Daarbij komen dus de tekorten, die de gemeente zou moeten financieren. Om te voldoen aan de BREEAM-certificering van het Biosintrum is ook nog eens 34.000 euro om tekortkomingen weg te werken.

3,6 miljoen euro

De bouwkosten van het Biosintrum bedroegen in totaal 3,6 miljoen euro. De provincie Fryslân droeg een miljoen euro bij, de gemeente Ooststellingwerf de rest. Het bedrag was oorspronkelijk opgebouwd uit 1 miljoen euro gemeente, 1 miljoen euro subsidie provincie en 1,6 miljoen euro lening aan de stichting. Die lening moet volgens het college nog steeds omhoog naar 1,85 miljoen euro.

De raad stapte in februari op de rem omdat de exploitatie over de komende drie jaar tekorten vertoont. Stoppen is echter geen optie. De gesloten samenwerkingsovereenkomst met Zwart Beheer BV en Ecomunitypark Ontwikkeling BV bevat de verplichting voor de gemeente om het Biosintrum te realiseren. Ook zijn er overeenkomsten met onderwijsinstellingen en bedrijven.

Lees ook | Nieuwe bom onder Biosintrum duikt op