Cor Jousma van de Topografyske Wurkgroup Fryslân noemt het ,,net handich’’ dat Noardeast-Fryslân dorpsbelangen in de hele gemeente inspraak geeft in welke taal de officiële dorpsnaam wordt aangeduid.

Alleen voor het oostelijke stuk van de gemeente zou je een uitzondering moeten maken, omdat daar vrijwel geen Fries gesproken wordt, zegt Jousma. Het huidige voorstel, waarin er een dorpsmeerderheid moet zijn als de officiële naam niet Fries wordt, noemt Jousma ,,apart by mekoar smiten’’.

Na een FNP-amendement eind vorig jaar voert Noardeast nu officiële Friestalige plaatsnamen in voor de hele gemeente. Dorpen die hun Nederlandse naam willen behouden, of een al dan niet historische variant in dialect, moeten dat gemotiveerd aangeven bij de gemeente. Daarbij geldt officieel dat een meerderheid van het dorp het ermee eens moet zijn - al bleek vorige week al dat dit mogelijk niet zo strikt wordt bekeken. Jousma: ,,Se lizze it no by de doarpsbelangen del en dat is net handich.’’

Meerderheid

,,Se wolle de koal en de geit sparje.’’ Volgens Jousma gaat het Europees handvest voor regionale talen evenwel ,,noait oer mearderheden, mar oer minderheden. Meist rjochten noait ferkwansele litte omdat der tafallich in mearderhyd foar is.’’

Dat er zaken gelijkgetrokken moeten worden in fusiegemeente Noardeast-Fryslân begrijpt Jousma. Maar daarvoor zou het voormalige Ferwerderadiel de blauwdruk moeten vormen. Daar waren de officiële plaatsnamen Friestalig; in Kollumerland en Dongeradeel niet. En dus zou een complete verfriesing van de plaatsnamen in Noardeast-Fryslân het doel moeten zijn, stelt Jousma.

Het oosten van het voormalige Kollumerland zou dan dus een uitzonderingspositie kunnen krijgen. Vier dorpen uit die hoek stuurden al een brief aan de gemeente waarin ze aangeven hun Nederlandse naam te willen houden. ,,Dêr moat je net oan lûke. Histoarysk sjoen falt dat te begripen.’’

Hyperfrysk

Daarnaast geven meerdere dorpen in de hele gemeente nu al aan dat ze het te ver vinden gaan als de Nederlandse naam helemaal van het kombord zou verdwijnen. ,,Hâld beide nammen derop’’, stelt Jousma voor, ,,en draai se om.’’ Voor Oostmahorn, dat wat postcode betreft bij Anjum hoort, stelt Jousma een combinatienaam voor: De Skâns-Oostmahorn. ,,Wy wolle, om’t de Nederlânske oantsjutting nea in Fryske oarsprong hie, dy namme yn dit ferbân dan ek net fertale yn in soarte fan hyperfrysk.’’

Alle dorpen moeten Noardeast vóór 1 mei schriftelijk laten weten of ze van de Friese plaatsnaam willen afwijken. Het is in principe de bedoeling dat de Nederlandse namen compleet verdwijnen: op de komborden komt uiteindelijk alleen de Friese naam te staan. Die worden tussen 2022 en 2027 vervangen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Noardeast-Fryslân
Friese taal en cultuur
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct