Tijdens de allerlaatste stemmingsronde van deze kabinetsperiode heeft de Tweede Kamer woensdagavond een stokje gestoken voor de gaswinning onder de Waddenzee vanuit Ternaard.

Het kabinet mag geen onomkeerbare stappen meer zetten met nieuwe mijnbouwactiviteiten, aldus een motie van ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber. In de praktijk betekent dit dat het ministerie van Economische Zaken geen vergunning mag afgeven voor winning vanuit Ternaard.

De Waddenvereniging reageert opgetogen. Vier jaar lang is door de oppositie in de Tweede Kamer geprobeerd de mijnbouwinning in het Waddengebied tegen te gaan, maar telkens waren het de coalitiepartijen VVD, CDA, ChristenUnie en D66 die de pogingen dwarsboomden.

Nieuwe winningen in het Waddengebied mochten al niet meer worden toegestaan. Oude winningsplannen mochten door concerns alsnog worden afgestoft en in procedure gebracht. Van dat laatste is Ternaard een voorbeeld.

De motie van de ChristenUnie kreeg woensdagavond ruime steun. Ook coalitiepartijen D66 en het CDA schaarden zich erachter. Alleen de VVD, PVV en Forum voor Democratie stemden tegen.

Drie onderzoeken

Op last van de Tweede Kamer zijn er drie onderzoeken gaande naar de effecten van gas- en zoutwinning in het kwetsbare Waddengebied. Het gaat om een onderzoek naar de gevolgen van de zeespiegelstijging, een onderzoek naar het effect van bijsturing (‘hand aan de kraan’) en een onderzoek naar de stapeling van factoren (mijnbouw, opwarming, zeespiegelstijging) die zorgt voor een algehele achteruitgang van de kwaliteit van het Unesco Werelderfgoed.

Dat laatste onderzoek moet nog van start. Het kan maanden duren eer de conclusies ervan gereed zijn. ,,En wat ons betreft duurt het nog járen’’, aldus Frank Petersen van de Waddenvereniging. Tot die tijd, stelt de Tweede Kamer nu, mag het zittende of nieuwe kabinet geen onomkeerbare stappen zetten. Daaronder valt ook het afgeven van nieuwe ontwerp-vergunningen.

Het Friese provinciebestuur is fel gekant tegen de winningsplannen vanuit Ternaard maar heeft bevoegdheid om die tegen te gaan. De directe omgeving kreeg als pleister op de wonde een bedrag toegezegd van 60 miljoen euro om te verdelen voor leuke projecten. Provinciale Staten spraken over ‘spiegeltjes en kraaltjes’.

Mooi afscheidscadeau

Vanuit een boorlocatie in Ternaard wil de NAM schuin onder de Waddenzee naar gas gaan boren. Het beoogde gasveld ligt op 3 kilometer diepte onder het zogenoemde Pinkegat. De NAM wil er tussen de 4 en 7 miljard kuub gas gaan winnen. Een nieuwe pijpleiding brengt het gas naar de bestaande NAM-locatie in Moddergat.

Aan de woensdagavond aangenomen motie gingen in Den Haag dagen van koortsachtig onderhandelen vooraf. Voor de meeste fracties was de laatste stemmingsronde van deze kabinetsperiode het uitgelezen moment om de nieuwe winningsactiviteiten eindelijk de voet dwars te zetten. Coalitiepartijen voelen zich zo kort voor de verkiezingen vrijer om een eigen koers te varen.

Bij de ChristenUnie speelde mee dat Carla Dik-Faber een groot liefhebber is van de natuur in het Waddengebied. Zij is aan het Binnenhof alom gewaardeerd en keert na de verkiezingen niet terug. Dik-Faber werd met deze motie een mooi afscheidscadeau gegund.

loading

Je kunt deze onderwerpen volgen
Noardeast-Fryslân
Friese gasvelden
Waddengebied
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct