Scheur op handen in samenwerking Noardeast en Dantumadiel

FOTO LC

De samenwerking tussen Noardeast-Fryslân en Dantumadiel blijkt dusdanig stroef te verlopen dat die laatste er alweer met één been uit wil stappen. Noardeast is not amused .

Dantumadiel en Noardeast-Fryslân delen sinds 1 januari 2019 een ambtenarenapparaat, en ook daarvoor al werkten Dantumadiel en de voorgangers van Noardeast samen. Aanvankelijk was het de bedoeling helemaal te fuseren, ware het niet dat Dantumadiel er uiteindelijk voor koos om bestuurlijk zelfstandig te blijven.

Over de samenwerking sinds 2019 is vooral Dantumadiel ontevreden, blijkt uit een gezamenlijke persverklaring. De gemeente wil de afdelingen Ruimtelijke Ordening en Communicatie weer in eigen hand nemen. Burgemeester en wethouders van Dantumadiel hebben daarover inmiddels een voorgenomen besluit genomen, waar de gemeenteraad nog over mag oordelen. Wethouder Rommy Kempenaar van Dantumadiel ziet naar eigen zeggen een soort ‘Team Dantumadiel’ voor zich, dat werkt ,,passend bij de aard en schaal’’ van zijn gemeente.

Noardeast-Fryslân is niet te spreken over de handelswijze van ‘buurman’ Dantumadiel. De gemeente noemt het voornemen ‘voorbarig’. ,,Wij zijn van mening dat hiermee te weinig kans/tijd is gegeven om de door beide partijen ervaren knelpunten op te lossen’’, schrijven burgemeester Johannes Kramer en gemeentesecretaris Henk Verbunt aan hun collega’s in Damwâld. Volgens hen is er in ,,verreweg de meeste organisatieonderdelen sprake van tevredenheid en een goede samenwerking.’’

Dantumadiel vroeg Noardeast met een voorstel voor een afkoopsom te komen, mocht Dantumadiel de samenwerking daadwerkelijk deels opbreken. Die afkoopsom zal ruim 2,6 miljoen euro bedragen, melden Kramer en Verbunt. Het is de vraag of Dantumadiel dat kan ophoesten: de gemeente zit financieel in zeer zwaar weer. Naar verluidt zit er nog een kleine 20.000 euro in kas, op een begroting van 55 miljoen.

Noardeast komt met een tegenvoorstel: voor ruim een half miljoen per jaar kunnen er extra mensen aangenomen worden die zich op Dantumadiel richten.

In een gezamenlijke persverklaring laten beide gemeenten weten ,,constructief en zakelijk te zoeken naar voor beide partijen acceptabele oplossingen zolang het voorgenomen besluit van Dantumadiel nog niet definitief is.’’