Ophef over 'davidster' op nieuwe gemeentevlag Noardeast-Fryslân (maar de gemeenteraad die hem unaniem goedkeurde heeft er massaal over heen gekeken)

De vlag is gebaseerd op het gemeentewapen. FOTO NOARDEAST-FRYSLÂN

Noardeast-Fryslân laat het ontwerp voor de gemeentevlag overdoen, na klachten over de ‘davidster’ op de nieuwe vlag.

Toen de gloednieuwe gemeentevlag vorige week op sociale media verscheen, reageerden sommigen al dat de gele ster hen deed denken aan de Jodenvervolging. Na berichtgeving van Omrop Fryslân trok het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël) bij Noardeast-Fryslân aan de bel. De gemeente liet daarop weten dat er een nieuw ontwerp voor de gemeentevlag komt. Ook antidiscriminatiecentrum Tûmba zei ‘verbaasd’ te zijn over de prominente ster op de vlag.

Begrip voor terugtrekken

Vorige week donderdag ging de voltallige gemeenteraad van Noardeast-Fryslân akkoord met de nieuwe vlag. Geen van hen sloeg aan op de mogelijke gevoeligheid van de ster. Bert Koonstra (FNP) sprak tijdens de vergadering van een ,,unyk en histoarysk momint. Want hoe faak stelst yn dyn libben in nije gemeenteflage fêst?’’. Inmiddels weet hij beter. ,,It moat net sa wêze dat wy in flagge ha dêr’t minsken kwetst troch wurde.’’

Koonstra prijst het ,,snel hanneljen’’ door burgemeester Johannes Kramer. En de kwestie heeft één voordeel, weet de FNP’er: ,,No kinne wy twa kear yn ús libben in nije flagge fêststelle.’’ Fractievoorzitter Rebecca Slijver van S!N begrijpt het besluit van Kramer om de vlag terug te trekken. Hoe de nieuwe eruit moet zijn, weet ze zo niet. ,,Wat moatst no?’’

CDA-voorman Lieuwe Sytsma spreekt van een bijna psychologisch experiment. ,,Der binne sa folle eagen oerhinne gien. Nimmen hat it sjoen. En no, ja no sjochst it!’’ Het vervangen van de vlag is volgens Sytsma de enige optie. Digna Ferwerda (VVD) vond de ene ster ,,wat verlaten’’ op de nieuwe vlag. Misschien is het een oplossing, stelt ze voor, om op de nieuwe vlag drie sterren te plaatsen. ,,Voor alle drie oude gemeenten één.’’

Verschil met de Jodenster

Jan Jarig van der Tol (ChristenUnie) ziet nog wel wat verschillen tussen de Jodenster en de ster op de vlag van Noardeast. ,,Der sit gjin swarte rân om en der stiet net ‘Jood’ yn. Mar ja.’’ De vlag van het voormalige Ferwerderadiel, waar Van der Tol lange tijd raadslid was, had liefst zeven kleine davidsterretjes. En daar is nooit wat over te doen geweest, stelt hij. Toch is ook Van der Tol het ermee eens dat niemand gekwetst moet worden door de nieuwe vlag.

Wanneer die er is, is nog onduidelijk. De Hoge Raad van Adel, die zich samen met Noardeast over een nieuw ontwerp gaat buigen, vergadert slechts twee keer per jaar. Er is eventueel bereidheid een extra vergadering te beleggen voor deze kwestie, laat de gemeente weten.

Dat het werk nu opnieuw moet, levert geen grote kostenpost op voor Noardeast. De Hoge Raad vraagt slechts een kleine vergoeding. Ook was er nog geen partij vlaggen besteld bij de Dokkumer Vlaggencentrale.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Noardeast-Fryslân