Op bottenplek in Ferwert lag vroeger een grote terp

FOTO DE VRIES MEDIA

De mensenbotten die recent tevoorschijn kwamen in Ferwert kunnen afkomstig zijn van de grote terp die hier vroeger lag. Die gaf al veel meer knekels prijs.

Onder archeologen is Ferwert bekend om twee grafvelden die hier in het verleden zijn gevonden. Ze werden aangetroffen bij het afgraven van de Burmaniaterp die vroeger in het zuidwesten van het dorp lag.

De plek waar afgelopen week botten werden gevonden, ligt in deze oude terpzone. Of de nieuwe vondst een verband heeft met deze grote terp, blijft voorlopig onduidelijk. Alleen het Nederlands Forensisch Instituut boog zich erover, maar beëindigde zijn onderzoek toen duidelijk werd dat het niet om moderne knekels ging.

Kleine vondst

Of er nu alsnog nog iemand naar de beenderen kijkt, hangt af van het bevoegd gezag. Dit is de gemeente Noardeast-Fryslân. Zij ziet voorlopig echter geen reden voor bemoeienis, omdat het slechts een kleine vondst op privéterrein betreft.

Lees ook |  Menselijke botten gevonden in oprit van een huis in Ferwert

Vanuit oudheidkundig opzicht is dat jammer, want de locatie is zeer interessant. Vroeger lag hier de Burmaniaterp, waarvan het meest zuidwestelijke deel was bebouwd met het sierlijke kasteeltje Herjuwsmastate. Dit is rond 1820 afgebroken.

Besmettelijke ziekte

Muurresten kwamen tevoorschijn bij de afgraving van de terp, die begin twintigste eeuw begon. Dit leverde een imponerende hoeveelheid vondsten op. In de Romeinse tijd werd er zeker al gewoond, zo tonen gevonden schoenenresten aan. Nog veel interessanter zijn de vele voorwerpen uit de volksverhuizing en vroege middeleeuwen. 

Ook veel menselijke resten kwamen tevoorschijn. Van één grafveld werd vermoed dat het te maken had met een besmettelijke ziekte. Veel kennis over de knekelvondsten ontbreekt, nieuw onderzoek zou de leemten kunnen vullen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Noardeast-Fryslân