'Oanhekker' Noardeast-Fryslân brengt grote en kleine zorgen aan het licht

De Oanhekker, hier op archiefbeeld in Westergeest. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Ruim driekwart van de Noardeast-Friezen heeft zorgen over de toekomst; krimp, klimaatverandering en schaalvergroting maken ongerust.

Dat blijkt uit een enquête die ingevuld werd door 441 inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân. Ambtenaren trokken vorig jaar met de Oanhekker – een ingerichte bouwkeet – door de gemeente. Zij wilden van de inwoners horen wat die belangrijk vinden in hun directe woonomgeving. De resultaten moeten als basis dienen voor de nieuwe omgevingsvisie die iedere gemeente de komende jaren moet opstellen in het kader van de nieuwe Omgevingswet.

In de bouwkeet konden de Noardeast-Friezen mondeling en via een schriftelijke enquête hun hart luchten over het eigen dorp en omgeving. Onderzoeksbureau Partoer, dat de gemeente bij het onderzoek ondersteunt, signaleerde drie speerpunten die vrijwel alle insprekers belangrijk lijken te vinden. Het zijn natuur, groen en wegen, en spreiding van voorzieningen. Ook passende woningbouw kwam vaak naar voren. En het aantal van 441 respondenten lijkt wellicht laag, volgens Partoer is het representatief.

Spreiding wordt belangrijk gevonden

Noardeast-Friezen zijn weliswaar tevreden over hun leefomgeving – ze geven gemiddeld een 7,3 – maar gebrek aan aandacht voor biodiversiteit en de prominente aanwezigheid van intensieve landbouw baart zorgen. Ook ervaren ze dat de gemeente minder aandacht lijkt te hebben voor openbaar groen en wegen. Nu ze sinds vorig jaar ineens inwoner zijn van een grotere gemeente, vinden ze spreiding van voorzieningen extra belangrijk. Ook omdat de krimp hier en daar al slachtoffers maakt, zoals bij de sluiting van het Dockingacollege in Ferwert.

Het was de bedoeling om op basis van de resultaten themabijeenkomsten te organiseren waar belangstellenden dieper op de materie in konden gaan. Vanwege de coronamaatregelen zijn die voorlopig uitgesteld. Ook is in Den Haag de invoering van de Omgevingswet zelf – die gepland stond voor 1 januari 2021 – tot nader order uitgesteld. Volgens Marcella Jansen van Noardeast-Fryslân heeft dat geen invloed op de voortgang van de gemeentelijke omgevingsvisie. Die hoeft toch pas in 2024 klaar te zijn. ,,Daar hebben we nu dus meer tijd voor.’’