Noordoost-Friesland wil af van het ‘stigma’ krimpregio. In 2040 moet het een gebied zijn waar ruimtezoekers uit druk Nederland graag willen wonen, werken en recreëren.

,,Krimpregio is in ferfelende kreet’’, zegt burgemeester Johannes Kramer van Noardeast-Fryslân. ,,It set ús negatyf del en dêr hawwe in protte minsken lêst fan.’’ Kramer ontkent niet dat het gebied een ‘demografyske útdaging’ heeft, maar die willen de vier gemeentebesturen de komende jaren te lijf gaan.

Het is uitgerekend de coronacrisis die nieuw perspectief biedt voor Noordoost-Friesland. Thuiswerken zal ook na de crisis tot het nieuwe normaal behoren, zo schatten de burgemeesters in. Tenminste voor een paar dagen per week. En laat hun regio daar nu heel geschikt voor zijn: landelijk wonen, centraal tussen Leeuwarden, Drachten en Groningen.

‘Topregio’ van Noord-Nederland

De verbindingen zijn ook goed, onderstreept Kramer. Hij verwijst naar de Sintrale As tussen Dokkum en de Wâldwei en de extra sneltrein op het traject Leeuwarden-Groningen. De komst daarvan schrijft hij toe aan Anno I, een samenwerkingsagenda van Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel, Wetterskip Fryslân en de provincie.

Anno II zorgde onder meer voor de makeover van Kollum tot watersportdorp en de komst van het Wetter- en Willepark in Burgum. Het vinden van een antwoord op de bevolkingskrimp wordt het doel van Anno III, als het aan de burgemeesters ligt. Kramer: ,,As wy neat dogge, dan komt de krimp der seker.’’

Het doel is ambitieus. In 2040 moet Noordoost-Friesland omgetoverd zijn van krimpregio naar ‘topregio’ van Noord-Nederland. Dat betekent dat mensen die naar het Noorden willen verhuizen als eerste aan Noordoost-Friesland moeten denken, aldus Kramer. ,,Wy moatte op de kaart stean as goede regio om te wenjen, wurkjen en te rekreëarjen.’’

Geen miljoenen euro’s

Behalve het aantrekken van nieuwe inwoners, die vluchten voor drukte en torenhoge huizenprijzen, is zeker ook het vasthouden van bestaande bewoners belangrijk. Vooral jongeren, want naast krimp is ook ‘ontgroening’ een bedreiging voor de regio.

Wat daarvoor nodig is, zal de komende jaren in samenspraak met inwoners en ondernemers worden bepaald. ,,Dat kinne wy net fan achter it buro betinke.’’ Anders dan voor Anno I liggen voor Anno III geen miljoenen euro’s klaar. De gemeenten hebben het financieel zwaar en de rijksoverheid heeft haar handen vol aan de coronacrisis. Maar Noordoost-Friesland wil subsidies kunnen werven zodra de crisis voorbij is. Daarvoor is het gunstig als de samenwerking al staat. Want Anno is vooral samenwerken, zegt Kramer. ,,Mei inoar oparbeidzje ynstee fan elkoar as gemeenten bekonkurrearje.’’

Eind maart kunnen de gemeenteraden aangeven wat zij ervan vinden. Voor de zomer zou er een ‘tûke’ agenda moeten liggen.

Groningers naar Kollum

Helemaal vanaf nul hoeft Noordoost-Friesland niet te beginnen, want nieuwe inwoners weten het gebied al een beetje te vinden. Vooral vanuit Groningen valt de belangstelling op, vertelt makelaar Douwe van der Schaaf uit Kollum.

Van de vijftig woningen en kavels in uitbreidingsplan Westenstein in Kollum gingen er vier naar stad-Groningers en drie naar mensen uit Zuidhorn en Grijpskerk. ,,De sirkel om Grins hinne wurdt hieltyd grutter’’, aldus Van der Schaaf. Onder andere de nabijheid van het station in Buitenpost speelt Kollum in de kaart, evenals de aanwezigheid van voorzieningen als voortgezet onderwijs.

Aan de andere kant speelt mee dat de markt in Groningen oververhit is. ,,Foar in twa-ûnder-ien-kapwente komme je der dêr net tusken.’’ In Zuidhorn zijn de prijzen lager dan in de stad, maar ook daar zijn amper kavels te krijgen. Van der Schaaf kent een voorbeeld van een huishouden dat een twee-onder-een-kapwoning in Zuidhorn verkocht en vervolgens vrijstaand ging wonen in Kollum, tegen lagere hypotheeklasten.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Noardeast-Fryslân
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct