De Oanhekker, een soort caravan waarin inwoners van Noardeast-Fryslân kunnen meepraten over de nieuwe Omgevingswet in Westergeest.

Noardeast-Fryslân opgelet: ergens gaat er iets niet goed

De Oanhekker, een soort caravan waarin inwoners van Noardeast-Fryslân kunnen meepraten over de nieuwe Omgevingswet in Westergeest. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Wat schort er aan de maatschappelijke thermometer van het gemeentebestuur van Noardeast-Fryslân? Het ene na het andere plan behoeft flinke bijsturing.

,,Ik haw nea safolle ‘zienswijzen’ fan boargers op ’e riedsfergadering sjoen’’. Klare taal van Bert Koonstra, FNP-fractievoorzitter Noardeast-Fryslân donderdag tijdens de raadsvergadering. Op tafel een voorstel voor een fietspad langs de Súd Ie, climax van het veelbesproken vaartraject Dokkum-Oostmahorn.

De behandeling was op zijn minst ongemakkelijk. Een dozijn brieven van omwonenden, dorpsbelangen en andere betrokkenen waaruit een ontluisterend beeld rees. Vier insprekers, van wie de bijdrage van Marga van der Ham uit Oostrum nog het schrijnendst was. Die vertelde hoe gemeenteambtenaren haar bezochten, naar later bleek met een verborgen agenda. Dat concludeerde ze uit een gespreksverslag waarin werd ,,gelogen’’ over de aanleiding voor het gesprek. In een reactienota las ze ,,verdraaiing van feiten’’.

Gjin kompleet en dúdlik ferwachtingsmanagement

Wie goed luisterde, hoorde brede kritiek. De FNP sprak van ,,gjin kompleet en dúdlik ferwachtingsmanagement’’. Het CDA constateerde veel commotie. De ChristenUnie hekelde het videovergaderen en heimelijk verstuurde informatie. En dat zijn dan nog coalitiepartijen.

En dat terwijl wethouder Jelle Boerema (VVD, toerisme) rept van uitgebreide voorbereiding. Gesprekken met grondeigenaren, dorpsbelangen, Wetterskip, provincie, Fietsersbond en een webinar met meer dan honderd deelnemers. En een reactienota van 51 pagina’s, waarin Van der Ham uit Oostrum dus ,,verdraaiing van feiten’’ heeft ontdekt. Ergens gaat er dan iets niet goed.

Sportverplaatsing in Dokkum

Eenzelfde patroon is zichtbaar bij de veelbesproken plannen voor sportverplaatsing in Dokkum. Voorzitters van sportverenigingen die inspreken bij raadsvergadering, stukken sturen aan lokale en regionale media en emotionele bijdragen op sociale media plaatsen. Allemaal met de kernboodschap: betrek ons bij de planvorming. Dat gebeurde anderhalf jaar geleden nog wel. Sindsdien houdt de gemeente de deuren dicht voor de clubs. Die mogen hun zienswijzen en bijdragen mailen, is de boodschap.

Ook raadsleden roerden zich nadrukkelijk. In 2017 al nam de toenmalige raad van Dongeradeel een motie aan: geen gedwongen verhuizing van sportclubs uit het Harddraverspark naar het Tolhuispark. En toch kwam wethouder Engbert van Esch vorige week met een plan waarin de sportclubs uit het Harddraverspark zijn weggegumd, en waarin het gros van de raad plus alle sportclubs niets ziet. Ergens gaat er dan iets niet goed.

En dan zijn er nog de beheersstichtingen van sportaccommodaties in voormalig Ferwerderadiel. Die hebben vergelijkbare ervaringen. Ook zij waren in overleg met de gemeente over nieuw beleid. Sinds vorig jaar echter is het stil. ,,Wij betreuren het zeer en vinden het onfatsoenlijk dat wij wederom buitenspel worden gezet.’’ Ergens gaat er dan iets niet goed.

Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct