Moeten moties in de raad van Noardeast-Fryslân altijd zonder gemor in de agenda opgenomen worden? Of moet er worden gestemd? Daarover is onenigheid.

Met een motie kan een raadslid een discussiepunt aan de agenda toevoegen. Vooral bij oppositiepartijen zijn moties geliefd als instrument om de discussie te sturen.

Dat ging afgelopen week even mis, tijdens de raadsvergadering in Noardeast-Fryslân. Een motie over een gift voor bijstandsgerechtigden, ingediend door de PvdA en ChristenUnie, stuitte op weerstand vanuit de raad. Diezelfde ochtend was er immers al een brief van burgemeester en wethouders naar de raad gegaan, waarin stond dat de limiet voor giften aan bijstandsgerechtigden wordt verhoogd tot 1200 euro per jaar. Die brief was volgens PvdA’er Johan Lammering niet duidelijk genoeg, waardoor hij zijn motie wilde handhaven.

‘Gentleman’s agreement’

Sjoerd Keizer van Sociaal in Noardeast-Fryslân (S!N), tot vorig jaar nog de partij van Lammering, wilde over het toelaten van de motie stemmen. Tegen de afspraak, stelde Johan Talsma (ELP NEF). Volgens Talsma is er een ‘gentleman’s agreement’, waarbij moties sowieso op de agenda mogen. ,,Ek al bin ik tsjin dizze moasje, ik fyn wol dat dit korrekt ôfhannele moat wurde.’’

Meerdere fracties vonden de motie evenwel overbodig. Volgens Pieter Braaksma was Talsma ,,yn de war’’. Zo’n afspraak was er ooit, maar later is weer afgesproken dat elke motie kritisch gewogen wordt. ,,Oars soe it in gaos wurde. En dizze hoecht net op ‘e list.’’

14 voor en 14 tegen

Volgens Lammerings fractievoorzitter Gryte Schaafstal klopt dat evenwel niet. Over het stemmen over hun motie: ,,Wat hjir no gebeurt, is dat de demokrasy nekt wurdt. En ik fyn dat in hiel kwalike saak.’’ Daarop staakten de stemmen: 14 voor en 14 tegen. Tijdens de volgende vergadering wordt opnieuw gestemd.

Daarop wilde Lammering ook stemmen over de daaropvolgende motie, een S!N-motie over Happy Stones . ,,En ik kan u nu al melden dat wij dat zo’n jip-en-jannekevoorstel vinden dat we daar tegen zijn.’’ Die motie werd wel op de agenda gestemd, maar uiteindelijk niet aangenomen.

'It hier krûpt my op alle plakken wêr it net moat'

En de klucht duurde voort. De derde en laatste motie was namelijk wederom van de PvdA, over de gaswinning bij Ternaard. Een ,,zeer oncollegiale’’ motie, meende S!N-fractievoorzitter Rebecca Slijver, omdat haar partij al - nog onbeantwoorde - schriftelijke vragen over het onderwerp indiende. Ook die motie werd op de agenda gestemd, maar haalde het uiteindelijk niet.

Op dat moment kon raadslid Talsma (ELP NEF) het niet meer aanzien. ,,It hier krûpt my op alle plakken wêr it net moat.’’ Hij kwam staande de vergadering met een motie die voorstelt moties altijd ongezien op de agenda op te nemen. Dat is niet aan te raden, stelde portefeuillehouder Johannes Kramer.

Ook die motie sneuvelde. Het al dan niet toelaten van moties vreemd aan de agenda, wordt in de vergadering van fractievoorzitters voortgezet. Daarmee werd de raadsvergadering, behalve een kerkhof aan moties, een soort referendum over het toelaten van moties.

Monddood

Schaafstal vreest dat de oppositie monddood wordt gemaakt als voortaan over het toelaten van elke oppositie-motie gestemd wordt.

Volgens griffier Sytze Dijkstra hebben ,,fractievoorzitters wel eens uitgesproken dat ze elkaar zullen steunen bij het agenderen van raadsinstrumenten zoals moties, spoeddebatten en interpellaties’’.

Volgens Dykstra hebben anderen daar later weer vraagtekens bij gezet, en ligt er ,,dus zeker niets vast. Een raadslid mag een motie indienen, de raad gaat over zijn eigen agenda. Daar ligt de procedurele spanning.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Noardeast-Fryslân
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct