Maarten van der Weijden 'op handen gedragen' op beeld in Burdaard

FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Honderden mensen waren zaterdag aanwezig bij de onthulling van een beeld voor Elfstedenzwemmer Maarten van der Weijden in de haven van Burdaard.

Kunstenaar Hans Jouta uit Ferwert besloot vorig jaar een beeld te maken. Hij was ontroerd door de zwemmer, die in Burdaard zijn tocht moest opgeven vanwege uitputting. Het initiatief kreeg brede steun in en rond het dorp.

Van der Weijden reageerde ook instemmend, maar zag een levensgroot standbeeld van zichzelf niet zo zitten. Hij vroeg Jouta het idee van ‘samen in de strijd tegen kanker’ in het kunstwerk te verwerken.

Grote handen

Jouta verbeeldde dit met een waterspiegel van handen, waaruit Van der Weijden zwemmend naar boven komt. Die handen tonen hoop. Ze laten zien dat mensen met kanker niet alleen staan, legt Jouta uit: ,,Daar moest ik meteen aan denken toen ik hem zag zwemmen met die grote handen.’’

Twaalf stichtingen

Van der Weijden liet de opbrengst van de tocht vorig jaar ten goede komen aan twaalf stichtingen die zich inzetten voor mensen met kanker. Bij de onthulling waren vertegenwoordigers van de organisaties aanwezig.

Versneld geplaatst

Eigenlijk was het de bedoeling om het kunstwerk pas later deze zomer te plaatsen. ,,Maar toen wij hoorden dat hij dit jaar in juni een nieuwe poging zou doen, hebben we meteen gezegd: het beeld moet hier staan als hij hier langszwemt’’, zegt Jouta.

Als het een beetje meezit, passeert Van der Weijden de plek straks twee keer. Het kunstwerk staat op gemeentelijke grond bij de haven van Burdaard. ,,Wy sille der goed foar soargje’’, belooft wethouder Pytsje de Graaf.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Noardeast-Fryslân
11stedenzwemtocht