De motie in de Tweede Kamer legt weliswaar een bom onder de gaswinning bij Ternaard, maar de regio durft nog niet te juichen. Burgemeester Johannes Kramer: ,,De flagge kin noch net út.”

De Tweede Kamer stak woensdagavond een stevige stok in de spaken van de gaswinningsplannen onder de Waddenzee vanuit Ternaard. Met een motie werd het kabinet verzocht om geen onomkeerbare stappen meer te zetten met nieuwe mijnbouwactiviteiten, zolang gevraagde onderzoeken daarnaar nog niet klaar zijn.

De Tweede Kamer zegt met zoveel woorden: niets doen tot drie onderzoeken zijn afgerond. Als het kabinet zich aan de motie houdt, wordt er dit kalenderjaar geen vergunning afgegeven. In dat geval komt er ook geen 60 miljoen euro compensatiegeld los voor de omgeving voor tien jaar lang gaswinning boven Ternaard.

‘Juichen te voorbarig’

Johannes Kramer is ‘wiis’ met de motie, maar vindt juichen te voorbarig. ,,It levert fertraging op. De fraach of it wol of net trochgiet, bliuwt langer bestean. It is pas foarby as de minister seit: We dogge it net en as de NAM in ‘nee’ krijt. Dus de flagge kin noch net út.” De burgemeester van Noardeast Fryslân spreekt namens het Fries Bestuurlijk Overleg Ternaard, bestaande uit bestuurders van de gemeente, Wetterskip Fryslân en de provinsje Fryslân.

De kans dat er volgende week opeens een vergunning ligt is met de motie ondervangen, zegt Kramer. Maar terughoudendheid is geboden met onzekere factoren als een demissionair kabinet, verkiezingen en een kabinetsformatie. ,,Wy moatte echt ôfwachtsje wat der útkomt.”

En die 60 miljoen euro die de regio is beloofd? Kramer: ,,Wy ha altyd sein: As fan útstel ôfstel komt dan is dat net slim.” Een gebiedscommissie buigt zich over de plannen waaraan het geld zou kunnen worden besteed. Zolang er nog geen definitief besluit ligt, gaat die door met haar werk.

'De hûd net ferkeapje foar de bear sketten is'

,,Wy binne tsjin de gaswinning, dus de moasje is posityf”, reageert Menno van der Veen, voorzitter LTO-Noardeast-Fryslân. Maar de boer is er alles behalve gerust op dat gaswinning definitief van de baan is. ,,Dit jout goede hoop, mar polityk is werbarstich. De hûd net ferkeapje foar de bear sketten is.”

Van der Veen praat vanuit de agrarische sector mee over de compensatiegelden die onder meer worden gebruikt voor landbouwdoeleinden. Aanpak van verzilting bijvoorbeeld en bodemdaling. Plannen hoe zoet water kan worden behouden en verdroging kan worden tegengegaan. Kunnen ze dat allemaal vergeten straks? Van der Veen denkt van niet. ,,It wurdt of A: oar jild. Of B: projekten op de lange baan.”

Ook in Ternaard is verheugd gereageerd op de verrassende motie. ,,Wy seinen al yn de app: wy ha in soad fergadere om neat”, zegt Hendrik Talsma voorzitter van Dorpsbelang. ,,Wy wolle leaver net boare. It jild kin ús net skele.”

Verzilting, energietransitie en economische vitaliteit zijn thema’s waaronder het geld zou worden verdeeld. Ternaard had al wel wat plannen voor een opknapronde in het dorp, ideeën over ouderenzorg en waterrecreatie bij de vaart. Talsma: ,,As dy 60 miljoen hjir net hinne komt, dan is dat net oars. Dêr binne fêst wer oare potsjes foar.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Noardeast-Fryslân
Friese gasvelden
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct