Kapster Sjoukje uit Dokkum naar het Eurovisie Songfestival: 'Plom op dyn wurk'

Sjoukje de Vries van kapsalon Haren Majesteit mag naar het Songfestival om daar deelnemers te stylen. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Kapster Sjoukje de Vries uit Dokkum is een van de twee gelukkige stylisten die naar aanleiding van een fotowedstrijd hun creatieve haarkunsten mogen laten zien tijdens het Eurovisie Songfestival.

De Vries zit al twintig jaar in het kappersvak en heeft sinds vijf jaar haar eigen zaak in het oude Sonnemapand in Dokkum. „Ien fan de merken dy’t ik yn myn salon brûk, is Maroccanoil. Sy binne sponsor fan it Songfestival en wienen op syk nei twa stilisten”, zegt De Vries.

Ze moest daarvoor een foto insturen, waarop haar kunde duidelijk zichtbaar en te beoordelen was. Er kwamen een hoop inzendingen binnen bij Maroccanoil, maar die van De Vries behoorde, samen met eentje uit Hellevoetsluis, tot de besten. „It is in plom op dyn wurk, mar fansels bin ik ek wol wat ûnseker, omdat it op dat momint ek goed gebeure moat”, zegt de realistische Dokkumer over haar uitverkiezing.

Natuerlike foarmen

„Mar dat it net alledaachsk is, makket it wol bysûnder. Sels hie ik wol even sjoen nei oare ynstjoeringen. De measten fûn ik hiel strak, wylst myn styl krekt wat natuerliker is. Ik bin ticht by my sels bleaun en dat is mear losjes en it hantearjen fan natuerlike foarmen.” Ze denkt dat het laatste de doorslag heeft gegeven om de keuze op haar te laten vallen. De echte reden weet ze niet .

De Vries heeft net een speciale trainingsdag in Amsterdam achter de rug, waarbij veel verschillende stylingstechnieken de revue passeerden. „Ik moast dingen dwaan dy’t ik gewoanwei net doch en dat wie echt even out-of-the-box tinke, sis mar.” Haar eigen losse stylingstechniek moest op de trainingsdag even plaatsmaken voor meer strakgetrokken coupures.

Onzekere tijden zijn door de crisis rondom het coronavirus aangebroken voor haar kapsalon, maar ook over het al dan niet doorgaan van het songfestival. „As it net trochgean soe, dan is dat jammer. Mar dan hawwe wy folgjend jier wer in kâns”, besluit de positief ingestelde haarstylist.

home
net-binnen
menu