Arjen Antonisse, een van de 39.588 leden van Sportvisserij Fryslân, laat het nieuwe gewicht zien waarmee gevist wordt. Hij maakt dankbaar gebruik van de nieuwe visparel langs de vijvers aan de rand van Dokkum.

In nopjes met nieuwe visparel in het Dokkumer Tolhuispark

Arjen Antonisse, een van de 39.588 leden van Sportvisserij Fryslân, laat het nieuwe gewicht zien waarmee gevist wordt. Hij maakt dankbaar gebruik van de nieuwe visparel langs de vijvers aan de rand van Dokkum. FOTO JAN SPOELSTRA

De regen mocht het dubbele feest van Sportvisserij Fryslân niet drukken. Donderdagmiddag werd in het Dokkumer Tolhuispark de nieuwe visparel op een symbolische manier geopend. Daarbij komt de campagne loodvrij sportvissen. Tamme Smit, Sportvisserij Fryslân, geeft aan dat de tijd dus niet stil staat in de visserswereld: ,,Wy wolle mei de tiid meigean.”

Gelukkig stond er een grote tent in het Tolhuispark, want de regen kwam met bakken uit de lucht tijdens de opening van de visparel, een visvijver waar men makkelijk aan de waterkant of op de steiger kan zitten.

De visparel is een initiatief van Sportvisserij Fryslân om het sportvissen toegankelijker te maken voor iedereen. De parel werd geopend door wethouder Pytsje de Graaf van de gemeente Noardeast-Fryslân en bestuurslid van Wetterskip Fryslân Otto van der Galiën.

Met de tijd mee

Ook in de visserswereld wordt dus gemoderniseerd: ,,Wy wolle mei de tiid meigean”, onderstreepte Tamme Smit van de vereniging die visie.

Ondanks de regen was iedereen in zijn nopjes vanwege het project. ,,Foar Dokkum is dit eins in boppeslach”, zei wethouder de Graaf. ,,It Tolhûspark is al in geweldich park dat in protte brûkt wurdt foar rekreaasje. No is dizze fiskpearel dêr bykommen en dat is fantastysk foar de ynwenners, mar ek foar de fiskersklup sels.”

Niet alleen in Dokkum is er een visparel gerealiseerd. Ook in Leeuwarden en Grou zijn er visparels gekomen. Heerenveen staat nog op het wensenlijstje, en dat is maar goed ook, want de laatste maanden is het aantal aanvragen voor vispassen in Nederland met 17 procent toegenomen.

,,Dat komt troch it koronafirus. Minsken woene nei bûten en fiskje kinne je sels dwaan”, aldus Sjors Hempenius van Sportvisserij Fryslân. Samen met de Graaf en Van der Galiën verrichtte hij het openingswoord tijdens de bijeenkomst.

Van der Galiën: „As Wetterskip binne wy foaral bliid mei it leadferbod. Der is in ‘greendeal’ tekene en dêr stiet yn dat wy in ferbod hawwe op fisklead fan 2027 ôf. Dit is hiel wichtich, om’t it lead it wetter fersmoarget en amper fergiet.”

Lood was al verboden

Voor de jacht was lood al verboden. Daarom werden alternatieven bedacht. In de sportvisserij duurde dit proces wat langer: ,,Wy binne no yn in oergongsfaze. As jo wat feroarje wolle, moatte der alternativen foar hannen wêze en dy binne der no. Bygelyks beton, getten izer en wolfraam. Mar der moat ek bewustwêzen komme oer de kwealike kant fan lead. It is eins te min foar de natoer en de wetterkwaliteit”, aldus van der Galiën.

In de tent stond een tafel met alle alternatieven uitgestald. Ook stond er een grote bak, waar de vissers hun lood konden inruilen voor een milieuvriendelijker gewicht. Die inruilactie, die afgelopen mei startte, gaat als een trein. Smit geeft aan dat er al meer dan 30 kilo in de vervangzuil zit, dus er is zeker animo voor: ,,Wy langje angelsportsaken en sportfiskers alternativen oan en gelokkich wurdt it allegear goed oppakt. It giet sels boppe ferwachting. Dêr binne wy hiel bliid mei.”

Wat is het verschil?

Maar is er nu een verschil tussen lood en een alternatief, zoals beton? Volgens Arjen Antonisse (75), al 65 jaar fanatiek sportvisser, niet. Ook de vis zelf maakt geen onderscheid, weet Antonisse. Hij komt voor de opening speciaal uit Surhuizum om zijn hengel in Dokkum uit te gooien: ,,Ik waard útnûge en se fregen oft ik efkes fiskje woe foar de iepening, no dat is fansels hartstikke leuk. Ik hoopje dat se ek in spesjale iepening dogge yn Ljouwert en Grou.”

Voor Antonisse is de visparel ideaal, maar niet alles is perfect. ,,Spitigernôch kinne jo hjir net mei de auto komme, dat ik moat al myn swiere guod sels bringe. Dat is in neidiel.”

Een suggestie heeft hij wel: ,,Der moat eins in kroade of in karre wêze. Dat soe wol maklik wêze.” Maar vissen doet Antonisse toch wel. ,,Saterdei is fiskdei, dus ik sil de fiskpearels yn Ljouwert en Grou ek noch wol efkes útprobearje. Ik bin bliid dat ik wol tastimming ha fan de frou.”

Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct