Hoogland laat Ferwert na vertrek bedrijf zes fraaie kunstwerken na

Camiel Hoogland (links) en Hans Jouta bij het beeld. FOTO JAN SPOELSTRA

In juli was het dan echt gedaan met de activiteiten van Hoogland in Ferwert. De handelsonderneming laat het dorp zes kunstwerken na.

Na 140 jaar kwam in 2018 een einde aan de werkzaamheden van de agrarische handelsonderneming Hoogland. Een loods bleef nog een tijdje in gebruik, tot het bedrijf ook deze in juli verliet. Om de band met het dorp niet voorgoed te verbreken, besloot directeur Camiel Hoogland, in overleg met Dorpsbelangen Ferwert Hegebeintum, het dorp een zestal kunstwerken na te laten. Vrijdagmiddag werden ze onthuld, nabij de belangrijkste uitvalswegen van het dorp.

Kunstenaar Hans Jouta, een goede vriend van Hoogland, heeft in zes panelen van cortenstaal het landschap rondom het bedrijf gevangen. Het gebied was een eeuw lang de bakermat van Hoogland, maar in de voorbije decennia groeide het werkterrein steeds verder uit, tot ruim buiten de provinciegrenzen. ,,Ik fyn it moai om dit yn it doarp efter te litten’’, aldus Hoogland.

Hoogland wil een duurzame bijdrage leveren aan de toekomstbestendige landbouw. Het bedrijf adviseert en begeleidt akkerbouwers en melkveehouders met hun bedrijfsvoering. In 1989 werd vanwege de groei een bedrijfsterrein op industrieterrein de Hemrik in Leeuwarden aangekocht voor de opslag van granen en kunstmest. Sinds 2005 staat Camiel Hoogland, de vijfde generatie van de familie, aan het hoofd van het bedrijf.

Met de zes kunstwerken voor Ferwert en Hegebeintum wil Hoogland bijdragen aan de wens van dorpsbelang om de openbare ruimte schoon, vriendelijk, aantrekkelijk en van voldoende kwaliteit te houden.