Flinke stijging leerlingenaantal Campus in Kollum: tijdelijke uitbreiding is nodig

De Campus van binnen in Kollum. Foto Hoge Noorden/Jaap Schaaf

Als gevolg van een flinke stijging van het aantal leerlingen voor het schooljaar 2020-2021 kan de Campus in Kollum niet al haar leerlingen meer in het eigen gebouw herbergen.

Voor het schooljaar 2020-2021 hebben zich 535 leerlingen ingeschreven. Het gebouw is berekend op 425 leerlingen. Voor ongeveer 110 leerlingen worden ruimtes in en om het Campusgebouw ingericht, dit betreft een tijdelijke oplossing.

De gemeente beraadt zich met de schoolbesturen van OSG Piter Jelles !mpulse, CSG Lauwers College en de Stichting Campus Kollum op een permanente oplossing.

De stijging van het aantal leerlingen komt volgens de gemeente door de nieuwe school en de verschillende schoolconcepten die aangeboden worden. Ook heeft de sluiting van De Saad in Damwâld bijgedragen aan het hoge aantal nieuwe aanmeldingen.

De verwachting is dat het aantal leerlingen het jaar daarop nog verder zal stijgen.

Op 24 juni aanstaande wordt dit onderwerp behandeld door de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân.