Fêste Grûn boos: niet in adviesclub gaswinning Ternaard

Protest tegen gaswinning in Ternaard. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

De Stichting Fêste Grûn mag niet om tafel bij de verdeling van 60 miljoen compensatiegeld voor de gaswinning in Ternaard. ,,Teleurstellend en schokkend.’’

Met de gebiedscommissie wil het ministerie van Economische Zaken het draagvlak voor de gaswinning in de regio vergroten. De commissie gaat onder meer over de verdeling van de 60 miljoen euro compensatiegeld in de regio.

Fêste Grûn werd door anderen aangedragen als mogelijke kandidaat voor de commissie, maar werd uiteindelijk niet geselecteerd. Secretaris Maaike Bakker is niet te spreken over het gesprek dat ze met de gemeente hierover had. Volgens haar hadden burgemeester Johannes Kramer en de twee ambtenaren die bij het gesprek aanwezig waren een onjuist beeld van de stichting. ,,Met enige nadruk werd verschillende malen aangegeven dat de stichting Fêste Grûn een actiegroep of verzetsgroep is tegen gaswinning.’’ Bakker spreekt van een ‘bruuskerend’ overleg en een ‘overvaltechniek’. Volgens haar had de gemeente een verborgen agenda.

Bakker benadrukt dat de stichting zichzelf ,,objectieve en kritische belangenvertegenwoordiging’’ voor inwoners van het gebied noemt. Burgemeester Kramer schrijft in een reactie aan de gemeenteraad: ,,Door anderen worden zij soms wel gezien als activistisch. Vraag is ook of de dorpen zich vertegenwoordigd zien door Fêste Grûn voor de ontwikkelthema’s uit de investeringsagenda.’’

Inmiddels is besloten dat de commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de Dorpsbelangen van Wierum en Ternaard, LTO, HZPC, corporatie Thús Wonen en de gemeente, de provincie en het Wetterskip.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Noardeast-Fryslân