Enorme bodemuitsnede blikvanger nieuw museum Hegebeintum

In grote happen wordt het bezoekerscentrum van de terp van Hegebeintum afgebroken. Op een grote hoop en drie containers belanden de resten van het bouwwerk. FOTO JAN SPOELSTRA

Een 9 meter lange bodemuitsnede wordt de blikvanger van het museum in het nieuwe bezoekerscentrum in Hegebeintum. Pasen 2021 opent de nieuwbouw de deuren.

Waar jarenlang het bezoekerscentrum Hegebeintum stond, is nu een kale vlakte. Het terrein van archeologen, amateur of professioneel, die kunnen wroeten in de terp die zoveel verborgen verhalen herbergt. Na de zomer kunnen ze nog even speuren in de bouwput die wordt afgegraven voor de fundering van de nieuwbouw. Daarna nemen bouwvakkers het terrein weer over, om het nieuwe bezoekerscentrum uit de grond te stampen.

,,It soe moai wêze at wy mei de peaske wer iepen kinne’’, zegt Rits van der Ploeg van het Bezoekerscentrum. Dan moet er nog wel even flink gebuffeld worden nadat de bouw is afgerond. ,,Wy moatte it museum opnij ynrjochtsje. Dat moat al wat op moderne leest. It wie dochs wat de potten en de pannen.’’

Van der Ploeg en zijn collega’s werken onder meer aan een lesprogramma voor scholen. Analoog, welteverstaan. ,,Hjoed de dei dogge de minsken graach dingen mei computers. Mar dat dogge wy net.’’

Samenwerking met terpen versterken

De samenwerking met de andere Friese terpen kan na de heropening nog wel wat worden versterkt, denkt Van der Ploeg. Dat zou de bezoekersaantallen kunnen opkrikken, denkt hij.

Van der Ploeg zou het mooi vinden als er straks vondsten in het museum kunnen worden getoond die tijdens de nieuwbouw in de bodem gevonden zijn. Archeoloog Janneke Hielkema: ,,Het zoekgebied ligt naast de terp, dus dan moet je denken aan waterputten, riviertjes en misschien wat scherven.’’

Blikvanger van de nieuwe collectie wordt wat Van der Ploeg betreft een bodemdoorsnede van negen meter lang. Die werd uitgeboord toen de kerk in 2015 gestut moest worden vanwege verzakkingen. De 9 meter lange doorsnede geeft een beeld van de geschiedenis van de terp. ,,Hy stiet no noch yn Wageningen, en moat earst noch preparearre wurde.’’