Minister Eric Wiebes heeft alle touwtjes in handen bij de opening van een gas-boorlocatie in Ternaard. Maar de provincie Fryslân vindt er wel degelijk iets van.

Al in 2015 stemden Provinciale Staten tegen nieuwe gasboringen op Fries grondgebied, waarschuwt de provincie. En dat mag dan weinig zoden aan de dijk zetten omdat de beslissingsbevoegdheid voor de boringen bij de minister ligt, maar de meerderheid van de fracties wil het wel gezegd hebben. De FNP: ,,Wy binne hjir fjoer en flam op tsjin.’’

Woensdag boog de vergadering van Provinciale Staten zich over het ‘voorontwerp gaswinning Ternaard’. Minister Wiebes wil een boorlocatie openen bij Ternaard en een gasleiding leggen naar Moddergat.

VVD en Forum voor Democratie zijn er blij mee. Durk Pool (VVD) stelde dat landen elders ter wereld gesubsidieerd overgaan op gas. ,,En wy wolle derfan ôf’’. Forum vindt dat de provincie zich niet met de gaswinning bij Ternaard moet bemoeien. Erwin Jousma: ,,Dat wij dit nu bespreken getuigt van grootheidswaanzin.’’

Provincie buitenspel

Maar gedeputeerde Douwe Hoogland liet weten dat de minister zelf om een Friese reactie op de plannen heeft gevraagd. En nu nog kan de provinciale politiek een advies geven. Straks als de plannen in het eerste kwartaal van 2021 definitief ter inzage liggen, staat de provincie buitenspel.

De minister belooft ondertussen dat hij tijdig aan de gaskraan zal draaien als de Waddenzee toch schade oploopt. Maar een meerderheid in de staten heeft daar weinig fiducie in en ook het college van Gedeputeerde Staten (GS) is kritisch.

Volgens GS gaat het ministerie bij de ‘Hand aan de kraan-regeling’ uit van oude onderzoeken en inzichten. Het adviseert Wiebes daarom om die informatie ,,up to date te maken’’. De meerderheid in de staten schaarde zich daarachter. ,,Wij zijn verbijsterd dat de belangen van bewoners, de landbouw, de waterveiligheid en de natuur niet goed worden afgewogen’’, zei Jochem Knol van GrienLinks.

‘Ordinaire verkooptruc’

Hanneke Goede van de SP noemde de beloftes over de ‘Hand aan de kraan-regeling’ een ,,ordinaire verkooptruc’’. ,,Je krijgt het gevoel dat de kraan in Friesland moet worden opengezet omdat de kraan in Groningen wordt dichtgedraaid’’.

Ook de PVV ziet geen heil in nieuwe boringen. Max Aardema: ,,Er is in de wereld, ook in Rusland, genoeg gas te koop.’’ En de minister schermt met het ‘omgevingsproces’, waarin belanghebbenden kunnen meepraten over de voorwaarden voor de gaswinning. Maar de Partij voor de Dieren gelooft niet dat dat overleg voor draagvlak zorgt. Rinie van der Zanden: ,,Het is meepraten uit angst.’’ En de 60 miljoen die de regio krijgt? ,,Spiegeltjes en kraaltjes.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Noardeast-Fryslân
Friese gasvelden
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct