Burgemeester Noardeast respeceert uitspraak rechter: 'Mar wy stean noch hieltyd achter hoe’t gongen is'

FOTO MARCEL VAN KAMMEN

De rechter bepaalde vrijdag dat burgemeester Marga Waanders de protestactie tegen Zwarte Piet, tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas in Dokkum in 2017, niet via een noodbevel mogen verbieden. De gemeente kan nog wel in hoger beroep.

Of dat ook gaat gebeuren? ,,Dêrfoar is it no te betiid. Wy moatte de útspraak earst goed bestudearje’’, laat Johannes Kramer desgevraagd weten. De burgemeester van Noardeast-Fryslân, waar Dokkum sinds 2019 onder valt benadrukt in een reactie vooral dat de gemeente terugkijkt op ,,in slagge yntocht’’. Met andere woorden: ,,It wie in moai bernefeest mei in negatyf effekt.’’

Lees ook | Rechtbank: burgemeester Waanders mocht anti-Pietdemonstratie in Dokkum niet verbieden via noodbevel

Kramer zegt de uitspraak van de rechter te respecteren. ,,Mar wy stean noch hieltyd achter hoe’t gongen is. Yn it hjitst fan de striid binne goede ôfwagings makke.’’

Toenmalig burgemeester Marga Waanders (nu van Waadhoeke) sluit zich daarbij aan. Ook zij staat nog pal achter de keuzes die ,,onder hoogspanning’’ zijn gemaakt. De gemeente had alles voorbereid. ,,Maar dit scenario hadden we nooit voorzien.’’

Inhoudelijk wil Waanders verder niet teveel op de uitspraak ingaan. ,,Daarin ben ik terughoudend. Het is aan de rechter om een uitspraak te doen. Maar ik snap hoe ze tot hun oordeel zijn gekomen.’’ Wat we kunnen leren van de uitspraak? ,,Dat nog eens heel duidelijk wordt hoe essentieel het recht op demonstratie is.’’

De Piet-voorstanders zijn bekend komen te staan als blokkeerfriezen. Een aantal van hen is vorig jaar in hoger beroep veroordeeld tot taakstraffen tot 90 uur. Zes stapten naar de Hoge Raad om hun veroordeling in cassatie aan te vechten. Onder hen is ook Jenny Douwes, het boegbeeld van de actie.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Noardeast-Fryslân
Intocht Sinterklaas Dokkum