Bonifatiuskapel minder vaak open, maar wel bioscoop, door corona

De eerste vertoning op het grote scherm in de Bonifatiuskapel, vrijdagavond, was een registratie van Bonifatius De Musical. Foto Jan Spoelstra Foto: JanSpoelstra.nl

Door de coronacrisis is de Bonifatiuskapel in Dokkum overdag noodgedwongen minder vaak open, maar tegelijkertijd is het gebouw voor het eerst ‘bioscoop’.

Normaal gesproken is de Bonifatiuskapel tussen 1 juni en 15 september elke middag open voor publiek. Maar deze zomer kunnen bezoekers er alleen op woensdag en zaterdag tussen twee en vijf uur terecht.

Het komt doordat een deel van de vrijwilligers, onder wie senioren, vanwege de coronacrisis liever geen risico neemt, legt Lammert de Hoop namens de Bonifatiuskapel uit. De twee middagen die overblijven, worden bezet door de vrijwilligers die het wel aandurven.

Overigens zijn er meerdere maatregelen genomen, waardoor het besmettingsgevaar klein is, zegt De Hoop. Zo staat ,,oeral’’ desinfectiemateriaal en is er een looproute bepaald, waardoor bezoekers elkaar niet tegemoet komen.

‘Best geventileerde gebouw’

Bovendien valt het, ondanks het drukke toeristische seizoen, mee met de aanloop, zegt De Hoop. ,,It is gjin massagebeuren. Der komt in lichte stream besikers lâns.’’

Ondertussen heeft de coronacrisis de kapel ook een nieuwe activiteit opgeleverd: Corona Cinéma. Afgelopen vrijdag en zaterdag konden bezoekers voor het eerst films bekijken, op een groot led-scherm dat voor het altaar was opgesteld.

De kapel, met onoverdekt middenterrein, wordt hiervoor aangeprezen als ‘het best geventileerde gebouw van Noord-Nederland’. Buiten coronatijd kunnen er 1700 gasten terecht, voor Corona Cinéma is het maximum gesteld op 100.

Hoop op nieuwe vrijwilligers

Het is de bedoeling dat Filmhuis Dokkum en Kooistra AV uit Kollumerzwaag in augustus en september elke twee weken een filmweekeinde houden. Kaarten zijn, coronaproof, alleen te bestellen via de website van het filmhuis.

Het openstellen van de Bonifatiuskapel als bioscoop in de avonduren wordt mogelijk gemaakt door een ,,nij kohort’’ vrijwilligers dat zich heeft aangemeld om bij de filmvertoningen te helpen, vertelt De Hoop. Hij denkt niet dat deze groep ook ingezet kan worden om de kapel overdag vaker te openen. ,,Ik hoopje dat harren dêrfoar ek noch nije frijwilligers oanmelde.’’