448 miljoen aan plannen voor compensatie gaswinning

Protest tegen gaswinning in Ternaard FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Het gebied rond de gaswinningslocatie in Ternaard heeft voor 448 miljoen euro aan plannen ingeleverd voor de investeringsagenda die de omgeving ter compensatie mocht indienen.

De wensen die zijn ingediend, zijn verdeeld over drie categorieën: sociaal-economische vitaliteit, energietransitie en verzilting. Op het gebied van sociaal-economische vitaliteit zijn de meeste plannen ingebracht, in totaal voor 215 miljoen. Daarna volgt energietransitie met projecten tot 120 miljoen euro en op het gebied van verzilting bestaat voor 113 miljoen euro aan plannen.

De voorstellen zijn zonder financiële rem ingediend door diverse werkgroepen. Dit is gebaseerd op de uitspraak van Economische Zaken in maart 2019 dat het ministerie niet schrikt van een investeringsagenda van enkele honderden miljoenen euro’s. Het idee vanuit Friesland is om er één overkoepelend fonds voor in te stellen. De ideeën werden ingeleverd ongeacht of men voor- of tegenstander van de winning is.

Voor Ternaard en Wierum is de meeste aandacht omdat hier de grootste gevolgen van de gaswinning onder de Waddenzee worden verwacht. Verder doen de achttien dorpen boven Dokkum mee en de driehoek gemarkeerd door de N356 en de N361. Er mochten plannen ingediend worden op erf/perceelniveau van particuliere eigenaren, op dorpsniveau en op streekniveau.