Er zijn te veel zorginstellingen in de Vlietzone. En dat is een van de oorzaken van de problemen in deze buurt. Vinden buurtbewoners uit de Leeuwarder wijk. Maar is het aantal zorgverleners het daadwerkelijke probleem?

,, N ee.” René de la Porte van Rondomzorg aan het Vliet is stellig. De hoeveelheid zorginstellingen aan het Vliet is niet een van de oorzaken van de achteruitgang van de Vlietzone. Rondomzorg is gevestigd aan de kop van het Vliet, naast de oude molen. De instelling biedt onder meer huisvesting aan (jong) volwassenen tussen de 18 en de pak ’m beet 45 jaar, die kampen met diverse problemen en nog niet in staat zijn om zelfstandig te wonen. ,,En bij mijn weten is het niet zo dat de cliënten van Rondomzorg op straat veel contact hebben met jongeren van andere zorgverleners op het Vliet, zoals van Strong ID of Connecting Hands en op die manier voor problemen zorgen”, stelt De la Porte.

Lees ook LC+| Tien jaar Vlietzone: meer beleid dan goede resultaten

Verontruste bewoners uit de Vlietzone noemen het grote aantal zorginstellingen in de buurt als een van de twee grote problemen. ,,Ik begrijp dat de focus op de zorginstellingen komt te liggen na de problemen die zijn ontstaan rond Strong ID in de Willem Loréstraat. Ik snap dat de mensen dan het aantal zorginstellingen gaan tellen en daar een oorzaak zoeken. Maar volgens mij zou de wijk er juist trots op moeten zijn dat er hier zorginstellingen zijn gekomen voor jongeren en mensen die een steuntje in de rug nodig hebben.”

Jan Stuve van Connecting Hands vindt het logisch dat de buurt naar de zorgverleners kijkt. ,,Er zijn er ook veel.” Maar net als De la Porte van Rondomzorg herkent Stuve zich niet in het beeld dat cliënten van de verschillende instellingen elkaar opzoeken of samen op straat hangen en daar voor overlast zorgen. ,,Wij hebben juist een aparte ontmoetingsplek in de wijk voor onze eigen cliënten. Volgens mij is er geen sprake van uitwisseling of elkaar ontmoeten.”

Stichting de Noorderbrug, de J.P. van den Bent Stichting, Connecting Hands, Strong ID en Rondomzorg: verschillende zorgaanbieders met verschillende doelgroepen hebben zich de afgelopen jaren in de Vlietzone gevestigd. Sommige instellingen vangen jongeren met zware problematiek op. Daarnaast zijn er in de wijk nog meer panden waarin mensen in vormen van begeleid of beschermd wonen een plek hebben gevonden en waar verschillende zorgaanbieders zich mee bezighouden. Hoeveel panden? Dat weet niemand precies, ook de gemeente niet. De la Porte: ,,In 2009 kwamen wij in de Vlietzone, eerst nog met verschillende losse appartementen waarin mensen onder begeleiding woonden. Maar dat werkte niet optimaal zodat we zochten naar een andere oplossing die we in 2011 gevonden hebben op de plek waar we nu zitten. Een investeerder kocht de negen woningen waarin we nu zitten, en realiseerde daarin in totaal 42 appartementen.” Andere instellingen volgden.

Lees ook LC+ | In gesprek met de bewoners van de Vlietzone: 'De balans is weg'

,,Waar wel een probleem zit’’, vindt De la Porte, ,,is dat er vanuit de gemeente niets geregeld is voor de mensen die moeten doorstromen vanuit een beschermd wonenvorm naar zelfstandig wonen. Voor hen is er niets. De gemeente en de corporaties geven hen geen voorrang zodat ook wij noodgedwongen werken met een tweetal vastgoedbedrijven.” Die vastgoedbedrijven – waarvan De la Porte de namen niet wil geven – hebben panden onder meer in de Vlietzone waar deze groep uiteindelijk terecht komt. ,,Dat heet Thuis+ waarbij cliënten zelf de huur betalen en met een zorgverlener afspraken maken over de begeleiding en zorg. Meer zelfstandig en goedkoper ook dan beschermd wonen via Rondomzorg of andere aanbieders.” Ter vergelijking: een beschermd wonenplek kost de gemeente per maand ongeveer vierduizend euro, Thuis+ iets meer dan de helft.

De vastgoedbedrijven waarmee Rondomzorg werkt, zorgen voor goede huisvesting en ook voor een goede staat van de woningen die verhuurd worden, stelt La Porte. Hij sluit echter niet uit dat er ook pandjesbazen zijn met minder oog voor de omgeving en de wijk die huisvesting bieden aan deze doelgroep. ,,Het zou beter zijn als de gemeente in overleg met de corporaties zorgt voor huisvesting van deze groep als ze op eigen benen komen te staan.”

Die mening deelt Jan Stuve van Connecting Hands. ,,Ik heb elf jaar in de Marwei gewerkt. Als een gedetineerde vrijkwam, was de situatie vaak zo dat zo iemand op straat stond en er verder niks was. Zoiets overkomt ook jongeren en volwassenen die uit vormen van begeleid wonen of beschermd wonen komen en eindelijk echt op zichzelf kunnen wonen. Dan is er niets geregeld en is er vaak geen woonruimte.”

Connecting Hands heeft twee locaties in de Vlietzone: vijftien zelfstandige appartementen en veertien studio’s. De doelgroep bestaat uit jong volwassenen vanaf een jaar of 18. Het grootste deel van de doelgroep is licht verstandelijk beperkt of kampt met psychiatrische problemen. Stuve: ,,Wij schrijven cliënten in bij de corporaties op het moment dat ze bij ons komen wonen. Maar dat betekent niet dat ze een woonruimte kunnen krijgen op het moment dat ze op eigen benen komen te staan. Met als gevolg dat deze kwetsbare groep afhankelijk wordt van het particuliere aanbod. En dat aanbod is niet altijd even goed.”

loading

Dinsdagnacht is er geschoten op een huis aan de Willem Loréstraat. In dat huis huurt zorgaanbieder Woonfoyers Nederland een kamer waarin jongeren met meervoudige problematiek kunnen worden gehuisvest. Op die kamer is geschoten. Het pand zelf biedt een verwaarloosde indruk, en voldoet aan het beeld van kamerverhuurpanden waarvan de gemeente Leeuwarden tien jaar geleden al zei dat ze ‘een plaag vormen voor de wijk’. Maar, zo zegt Hendry Thamrin van Woonfoyers, soms breekt nood wet. ,,Veel jongeren uit onze doelgroep vinden niet makkelijk een kamer of woning. Als er dan een plek nodig is en beschikbaar, dan kijk je wat past.” Volgens Thamrin waren de gemeente en de reclassering betrokken bij de plaatsing van de jongere. ,,De gemeente is de opdrachtgever, wij zijn uitvoerend.” De gemeente Leeuwarden heeft gisteren niet gereageerd op de uitspraak van Thamrin.

Woensdag praat de gemeenteraad over de zorg voor jongeren en de opvang in woonwijken als de Vlietzone.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden
Vlietzone
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct