Winkels stad krijgen overlegplatform voor coronatijd

Binnenstadswinkels krijgen een nieuw platform voor overleg. Foto LC/Arodi Buitenwerf

De winkels in Leeuwarden krijgen een gezamenlijk digitaal platform, waarop ze onderling afspraken kunnen maken over openingstijden en andere kwesties rond de coronamaatregelen.

Dit mondde woensdag al uit in de start van website winkelsleeuwarden.nl De Stichting Binnenstadsmanagement en Welkom in Leeuwarden waren initiatiefnemer en kregen hulp van andere partijen, zoals de gemeente. ,,Op initiatief van dit winkelplatform wordt er wekelijks overlegd tussen de gemeente, ondernemersverenigingen, de Federatie en het Leeuwarder Ondernemers Fonds’’, zo staat in een brief van burgemeester en wethouders.

Ook vertegenwoordigers van de drie grote banken worden verzocht om mee te praten. Het platform kan blijven bestaan nadat de coronamaatregelen voorbij zijn.