Wethouder: graafklus giftige grond Schrans in Leeuwarden gebeurt veilig

Noordzijde van de Schrans. FOTO LC

Het naderende graafwerk in giftige grond onder de Schrans biedt voor mensen in de omgeving geen risico’s, zegt PAL/GL-wethouder Bert Wassink van Leeuwarden.

,,Er zit daar rotzooi. Dat heb je natuurlijk liever niet’’, erkent hij. De risico’s zijn echter in beeld en de werkwijze is veilig, antwoordde hij woensdag op vragen van Otto van der Galiën (Lijst058). Die stelde de vervuiling aan de orde naar aanleiding van een artikel in de Leeuwarder Courant .

,,Het verbaast me niet dat hierover aan de bel is getrokken’’, zegt Wassink. Hij wijst er echter op dat Leeuwarden ,,menig van zulke locaties heeft.’’ Zeker in en rond de binnenstad is veel grond verontreinigd: ,,Zoals in alle grotere steden zijn stoffen in de bodem terechtgekomen die daar niet in thuishoren. Dat is veroorzaakt door allerhande bedrijvigheid.’’

Locaties goed in kaart

Door veelvuldig onderzoek heeft de gemeente inmiddels de meeste vervuilde locaties goed in kaart. Waar gif gevaar bood voor mensen, is de grond meestal al gesaneerd. Wanneer op een verontreinigde plek huizen komen, vindt zo’n schoonmaakbeurt alsnog plaats. Zit de viezigheid onder het asfalt, dan is zo’n dure sanering niet dringend nodig.

Wassink wees op een ,,garagetaxibedrijf en een benzineservicebedrijf’’ dat vroeger aan de noordzijde van de Schrans gevestigd is geweest. Volgens Wassink is ook nog gesaneerd in 1988 en 1994. Ook bij de bouw van Winiaherne werd een deel van de grond begin jaren tachtig al schoongemaakt.

Benzeen in grondwater

Toch zit er nog altijd veel benzeen in het grondwater, terwijl zich ook andere smerige stoffen in de bodem bevinden. Bij ,,normaal gebruik’’ van dit gebied zijn er geen risico’s, aldus Wassink. Ook het graafwerk is volgens hem veilig.

,,De uitgegraven grond wordt op folie op de straat gelegd en op het eind van de dag gaat het weer terug.’’ Politieke partijen reageerden hier verbaasd op. Sicko Klaver (GBL): ,,Waarom stop je die vieze grond nou weer terug als je die er toch al hebt uitgehaald?’’ Wassink stuurt op verzoek van Lijst058 nog een brief met meer informatie.

Hij wil komend jaar met de gemeenteraad een breder gesprek over bodemverontreiniging in de gemeente.