De Himpensermar doet zijn naam weer eer aan. De polder uit 1785 wordt onder water gezet om te testen of hij geschikt is als noodopslag voor boezemwater.

Heel veel smienten ( smjunten ) en spreeuwen ( protters ), kieviten ( ljippen ), kokmeeuwen ( kobben ) en een paar witte kwikstaarten ( boumantsjes ). Sinds maandag de inlaatschuif van de Himpensermarpolder is opengezet, lijkt de vogelrijkdom in de laaggelegen droogmakerij groter dan ooit.

,,Dy komme allegear ôf op de wjirms en larven dy’t no omheech komme’’, ziet Jeffrey Huizinga van eigenaar Staatsbosbeheer. ,,It is no in soarte fan super-wetland wurden, mar dat sil de kommende dagen stadich feroarje as alles aanst ûnderstrûpt.’’

Paar weken zoet met droogpompen

Voor de vogels is het een bonus dat de polder maar heel langzaam volloopt, maar als Wetterskip Fryslân de 82 hectare ooit in gebruik wil nemen als retentiegebied, dan zal er in ieder geval een grotere inlaat moeten komen. Met het huidige schuifje duurt het bij watercalamiteiten zo een week voordat het gebied blank staat. Andersom zullen ook extra pompen nodig zijn om het water weer kwijt te raken. Huizinga verwacht dat de vrijwilligers van de poldermolen na de kerst wel een paar weken zoet zijn met het wegmalen.

Dat de polder wordt gepromoveerd tot noodopvang is nog geen gelopen race, benadrukt Huizinga. Na dit experiment zal volgend jaar eerst door Staatsbosbeheer en pachters worden gekeken hoe de hooilandvegetatie de nattigheid verteert. ,,We ferwachtsje dat it mei de gewaaksskea wol tafalt, mar it is fral ek efkes ôfwachtsjen hoe’t alle greppels en buiskes der útkomme.’’

Geschikt schaatsgebied

Het waterpeil mag de komende dagen nog opkomen tot gemiddeld 35 centimeter boven het maaiveld. In geval van winterweer zou de Himpensermar dan een heel geschikte schaatsgebied kunnen zijn, bedenkt Huizinga. ,,Dat soe krekt wat wêze yn dizze koroanatiid. As der in aardich froast liket te kommen, moatte we de boel miskien mar net te hastich wer drûchmealle.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden
Natuur en milieu
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct