Waarom de 83-jarige Evert Steutel een jongerenfestival bedacht

Een groot festival voor jongeren op het Oldehoofsterkerkhof als alle corona-ellende voorbij is. De 83-jarige Evert Steutel bedacht het plan, om iets terug te doen voor alle jonge mensen die hun leven nu stilzetten om de ouderen te beschermen.

Het raakt de gepensioneerde orthodontist uit Goutum, als hij leest en hoort over jongeren die hun leven 180 graden zagen veranderen als gevolg van corona: niet meer samen sporten, niet meer dansen in de kroeg, onderwijs dat louter online wordt gegeven.

,,Ik vind dat de jongere generatie er momenteel heel bekaaid vanaf komt. Ze hebben geen contacten terwijl die zo belangrijk zijn in deze fase van je sociale ontwikkeling. Hun leven ligt helemaal stil en dat is niet goed.’’

Het doet hem terugdenken aan zijn eigen studententijd, in de jaren vijftig. Steutel studeerde tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en was actief lid van studentenvereniging Vindicat. ,,Het was echt een vrolijke tijd. Een periode van de wereld ontdekken en vrienden voor het leven maken.’’

Terugdoen

Dat de jeugd zich dit nu allemaal moet ontzeggen om hun grootouders te beschermen, is onvermijdelijk, stelt de tachtiger. ,,Maar daar mogen wij best wat voor terugdoen’’, vindt hij. En zo kwam hij op het idee van een festival, een ‘coronabevrijdingsfeest’ zoals hij het noemt, om ze na deze crisis weer wat perspectief te bieden. ,,En om weer wat verbinding tussen jong en oud te creëren.’’

Steutel zocht contact met de voorzitters van de twee grootste studentenverenigingen in de stad, Osiris van het Van Hall Larenstein en Io Vivat. Inmiddels hebben de drie een paar vergaderingen achter de rug en is er een stichting opgericht.

,,We werken met een begroting van 30.000 tot 40.000 euro en dat moet goed beheerd worden, vandaar de stichting.’’ De notaris van dienst vond het plan zo sympathiek dat hij geen honorarium rekent.

Mix van muziek en cultuur

De organisatoren hopen het geld onder meer via crowdfunding bij elkaar te krijgen. ,,We vragen iedereen die zich geroepen voelt om jongeren te steunen, bij te dragen.’’ Locatie is het Oldehoofsterkerkhof, een datum is er uiteraard nog niet. Steutel: ,,We hopen op eind augustus, begin september. Maar het kan ook oktober worden. De gemeente weet van onze plannen, maar we hebben nog geen vergunning aangevraagd.’’

Het programma moet nog helemaal worden ingevuld, maar zal vermoedelijk bestaan uit een mix van muziek en cultuur. Het feest is bedoeld voor alle jongeren tussen de 17 en 22 jaar die ingeschreven zijn in Leeuwarden.

Anne-Louise Mol (Io Vivat) en Iris van der Schoot (Osiris) waren blij verrast door het initiatief, vertelt Van der Schoot. ,,Heel mooi dat een oudere man dit bedacht heeft. Wij zien zelf dat het niet goed gaat met onze generatie, dus is het fijn dat dat op deze manier bevestigd wordt.’’

'Houd vol'

Dat het echt een moeilijke tijd is voor studenten, heeft Steutel goed gezien, vinden de 21-jarige studentes. ,,We zijn met zijn allen bezig om er voor te zorgen dat mensen met een kwetsbare gezondheid beschermd worden. Een van de consequenties is dat wij elkaar als studenten veel minder kunnen zien. We merken dat mensen die op kamers wonen daardoor in een sociaal isolement zitten’’, zegt Van der Schoot, derdejaars voedingsmiddelentechnologie.

,,Veel jongeren kunnen nu geen plannen maken, niet op stage, onze agenda is redelijk leeg.’’ Het vooruitzicht van een festival kan helpen om nog even vol te houden, meent ze. ,,Het gaat misschien niet eens zozeer om een feestje, maar vooral om het licht aan het einde van de tunnel. Onze boodschap hiermee is: hou vol, er gaan weer leuke dingen komen, als je er samen met ons voor zorgt dat het virus ingedamd wordt’’, verklaart de Osiris-voorzitter. En ook al is er nog geen datum, het is fijn om ergens mee bezig te zijn, vindt ze.

Hoge prijs

Door incidenten, bijvoorbeeld met de feestende Vindicat-studenten in een bus begin december, hebben sommige mensen volgens haar een negatief beeld van studenten gekregen. Van der Schoot: ,,Ik denk dat dat onterecht is en dat de meesten zich gewoon aan de regels houden.’’

Steutel is het met haar eens. ,,Jongeren betalen een hoge prijs voor deze crisis. Ik vraag me af of dit beseft wordt in de samenleving. Daar moeten we ze heel dankbaar voor zijn.’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden
Video
Instagram
Coronavirus