Verkeerssituatie rond acht basisscholen in gemeente Leeuwarden aangepakt

FOTO GEMEENTE LEEUWARDEN

De gemeente Leeuwarden is de afgelopen tijd op meerdere plaatsen aan de slag geweest met het verkeersveiliger maken van wegen rond basisscholen.

De werkzaamheden aan de Pim Mulierwei bij OBS de Twilling in Stiens zijn inmiddels bijna afgerond. Het is de bedoeling dat kinderen hier straks zowel lopend als op de fiets veiliger kunnen oversteken.

In Stiens ligt nu een zogenoemde middengeleider met zebrapad die ervoor zorgt dat voetgangers in twee keer kunnen oversteken. Ook fietsers kunnen hier in twee keer oversteken. De rijbanen blijven smal om de snelheid van auto’s laag te houden en de rijbanen worden van rood asfalt voorzien. Ook komen er borden langs de weg die aangeven dat automobilisten een schoolzone naderen.

Naast de werkzaamheden bij OBS de Twilling is ook de verkeerssituatie bij ikc Teresa in de Zuidlanden in Leeuwarden, bij basisschool de Gielguorde in Mantgum, de Thomasschool in Leeuwarden, De Pionier in Techum, de Maximaschool in Leeuwarden en De Twa Fisken en Nijdjip in Grou onlangs aangepakt.

Ook voor de toekomst staan er nog een aantal projecten gepland om de schoolomgeving veiliger te maken.