De Reuzen waren de grote 'blockbuster' van 2018. Graag ziet Leeuwarden dit soort grote evenementen terug, maar niet zonder de basis op orde te hebben.

Veel gemeenten snijden in cultuur, maar Leeuwarden wil er extra geld voor vrijmaken

De Reuzen waren de grote 'blockbuster' van 2018. Graag ziet Leeuwarden dit soort grote evenementen terug, maar niet zonder de basis op orde te hebben. FOTO JILMER POSTMA

De Leeuwarder cultuurwethouder Sjoerd Feitsma wil extra geld vrijmaken voor cultuur. Opmerkelijk in een tijd waarin veel gemeenten juist snijden in de cultuuruitgaven.

Poppodium Neushoorn en dbieb krijgen vanaf volgend jaar structureel meer geld. Neushoorn twee ton, dbieb 138.000 euro. Tenminste, dat stelt cultuurwethouder Sjoerd Feitsma voor aan de gemeenteraad die daar dit voorjaar een besluit over moet nemen. Beide instellingen kregen de afgelopen twee jaar al extra geld van de gemeente omdat de normale subsidie niet voldoende was om een gezonde exploitatie te draaien. Poppodium Neushoorn zou zonder extra geld zelfs geen bestaansrecht meer hebben, bleek uit onderzoek.

Het voorstel om de subsidie aan beide instellingen te verhogen, staat in de gisteren gepresenteerde Visienota Cultuur waarin de ambities van de gemeente voor de periode tot 2028 zijn vastgelegd. En waar lang naar uitgekeken is, omdat daarin duidelijk wordt wat Leeuwarden wil met de ‘legacy’ van het culturele hoofdstadjaar 2018.

Maar niet alleen de ambities van de stad komen erin naar voren: ook de huidige staat van het culturele veld. En de conclusie is dat de basis niet op orde is. ,,Ik ben trots op wat we de afgelopen jaren bereikt hebben, als stad en met alle mensen die daaraan hebben meegewerkt. Van professionals tot en met vrijwilligers”, zegt Feitsma. ,,Maar het is ook frustrerend omdat we amper kunnen doorpakken door externe oorzaken.”

Feitsma doelt daarmee op de miljoenentekorten binnen het sociaal domein die de gemeente moet bijpassen. Om ervoor te zorgen dat Leeuwarden een cultureel aantrekkelijke stad blijft, is er veel meer nodig dan alleen de ruim drie ton voor Neushoorn en dbieb.

Eigenlijk zou er 1,5 miljoen euro extra moeten worden besteed aan cultuur. En dat op een begroting van 10 miljoen euro. Er is meer geld nodig voor de festivals die tot nu toe ook op incidentele basis geld krijgen. Komt dat geld er de komende jaren niet, dan zullen er een of twee festivals mogelijk verdwijnen. En voor stadsschouwburg De Harmonie wil Feitsma ook jaarlijks 3 ton uittrekken

. Om ervoor te zorgen dat jonge creatievelingen de kans krijgen zich te ontwikkelen zou er een fonds moeten komen waarin jaarlijks een ton wordt gestort. En om de internationale netwerken waarvan Leeuwarden door LF2018 deel uitmaakt, in stand te houden is er ook ruim een ton per jaar nodig.

,,Het extra geld voor de Harmonie bijvoorbeeld is niet al per 2021 beschikbaar. Maar moet er wel komen, bijvoorbeeld richting 2022 of aan het begin van de volgende collegeperiode”, aldus Feitsma. Hetzelfde geldt voor een aantal andere ambities uit de nota.

Met de extra investeringen die de wethouder graag wil doen in de komende jaren, zou Leeuwarden de basis op orde krijgen. Maar dat is nog heel wat anders dan wat Leeuwarden graag wil, en wat door het culturele hoofdstadjaar ook gerealiseerd had moeten worden. Als de gemeenteraad voor de komende jaren de gewenste 1,5 miljoen euro beschikbaar stelt, wordt slechts een deel van die ambitie van LF2018 gerealiseerd.

,,We hebben in 2018 in de spotlights gestaan en investeren nu binnen de mogelijkheden die we hebben. Dat is minder dan ik wilde maar het hoogst haalbare. In tegenstelling tot veel andere gemeenten bezuinigen we in ieder geval niet op cultuur.” Volgens Feitsma is het belangrijk om juist nu te investeren in de zogenaamde basis.

,,De grote producties zoals de Reuzen willen we ook graag. En daar werken we ook aan om eens in de drie jaar zo’n blockbuster te hebben. Maar zonder een gezonde basis, een gezond cultureel klimaat blijven dat eenmalige evenementen.”

In de visie tot 2028 wordt ook gerept over het investeren in jonge makers en broedplaatsen. Maar over bijvoorbeeld de toekomst van de Westerkerk als werkplek voor die makers, staat er weinig vermeld. En hetzelfde geldt voor Zalen Schaaf of andere creatieve plekken. Daarvoor komt de gemeente binnenkort met een aparte notitie.

Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct