Veel geld voor Woudagemaal en 214 andere Friese monumenten

Het Woudagemaal onder stoom. LC ARCHIEF/WIETZE LANDMAN

Den Haag steekt het komend jaar vele miljoenen in het onderhoud van Friese monumenten. De grootste ontvanger is het Woudagemaal in Lemmer, dat 585.000 euro ontvangt.

Er zijn landelijk gezien maar heel weinig gebouwen die zoveel rijksgeld ontvangen voor onderhoud als het Lemster gemaal. Dit blijkt uit een nieuwe lijst, die de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) deze week heeft gepubliceerd.

,,Ons gebouw is Werelderfgoed en valt in de hoogste subsidiecategorie’’, legt Hanneke Nieuwenhuis van Wetterskip Fryslân uit. Het geld wordt vooral gebruikt voor schilderwerk en reiniging van alle onderdelen, bijvoorbeeld van sluisdeuren, ketels en gevels.

Andere grote bijdragen zijn er voor de Sint Martinuskerk in Sneek (bijna 210.000 euro), Klein Jagtlust in Oranjewoud (97.000 euro), het Sint Anthonygasthuis in Leeuwarden (bijna 95.000 euro) en het Leeuwarder NS-station met zijn historische perrons (meer dan een ton).

,,Er zijn in totaal 1395 subsidieaanvragen ontvangen, waarvan we 1230 aanvragen kunnen honoreren. Daarmee ontvangen 2384 rijksmonumenten of zelfstandige onderdelen in totaal een bijdrage van bijna 87 miljoen in de instandhoudingskosten’’, schrijft de RCE. Er zitten ook groene en archeologische monumenten bij.

Aanneembedrag

De subsidie is niet vrijblijvend, want de eigenaren moeten 40 procent van het totale aanneembedrag uit andere bronnen halen. Het subsidiegeld mag worden besteed in de periode 2020-2025.

Een professionele Friese aanvrager van monumentensubsidies is de Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland. Zij sleepte ruim 1,9 miljoen euro aan rijksgelden binnen voor ,,in totaal 55 kerkelijke gebouwen in Friesland, Groningen, Drenthe en Noord-Holland’’.

Friesland telt opvallend veel monumentale kerken en daar gaan dan ook de meeste subsidies naar toe, van Wons tot Warstiens en van Metslawier tot Heerenveen. Ook talrijke windmolens worden onder handen genomen, bijvoorbeeld een windmotor in Tjerkwerd, een spinnekop in Nijhuizum en een molen in Easterlittens.

Andere opmerkelijke opknapbeurten staan gepland bij de Sneker Waterpoort, het stadhuis van Workum en het Gemaal Dongerdielen in Anjum.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden