VVD: camera's Vlietzone zorgen ook voor veiligheid jongeren

De kruisjes geven de locaties van de camera's aan. FOTO GEMEENTE LEEUWARDEN

De camera’s in de Vlietzone zorgden ook voor de veiligheid van de jongeren van zorgaanbieder Strong ID. Dat vindt de VVD die de camera’s zo spoedig mogelijk terug wil.

,,Is het college het met de VVD eens dat cameratoezicht een preventieve werking heeft en zorgt voor de veiligheid van de jongeren? En dat de camera’s overlastgevers, tuig en ronselaars op afstand houdt?” Dat zijn twee van de vragen die de VVD stelt nadat de Leeuwarder Co urant vrijdag had gemeld dat het cameratoezicht in de Vlietzone op 1 oktober is beëindigd zonder overleg met de buurt, wijkorganisaties en zorgaanbieder Strong ID.

In december plaatste de gemeente twee camera’s in de buurt van zorgaanbieder Strong ID. Dat gebeurde na anderhalf jaar met overlast in de omgeving van Strong ID. Vechtpartijen, geluidsoverlast, rondhangende jongeren - de incidenten waren talrijk al waren het lang niet altijd jongeren van Strong ID die zorgden voor de overlast. Ook van buiten kwamen er overlastgevers op de zorgaanbieder af.

Het cameratoezicht was tot 1 juni. Na overleg met de buurt werd het verlengd tot 1 oktober. Maar omdat er tussen 1 juli en half september maar drie incidenten plaatsvonden, was er geen juridische basis voor het cameratoezicht meer en werden ze uitgezet. Alleen werd dat niet meegedeeld aan de wijk, pas donderdag verscheen er een persbericht over het einde van het toezicht. En ook de raad werd pas donderdag geïnformeerd. Volgens de VVD is het lagere aantal incidenten juist toe te schrijven aan de preventieve werking van de camera’s. De partij wil nu weten hoeveel incidenten er nodig zijn om weer tot cameratoezicht over te gaan.